Lainsäädännölliset esteet ja mahdollisuudet esineiden internetin käytölle energiankulutuksen optimoinnissa rakennuksissa - REINO-projektin lainsäädäntöosion loppuraportti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Sunila, Kanerva
dc.contributor.author Bergmann, Ida
dc.contributor.author Ekroos, Ari
dc.date.accessioned 2018-10-19T09:03:13Z
dc.date.available 2018-10-19T09:03:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-8255-4 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34428
dc.description.abstract Tämä tutkimusraportti on laadittu osana REINO-projektia (REINO sanoista ”rakennusten käyttäjät huomioiva esineiden internet (IoT) energiankulutuksen optimoinnissa osana kestäviä energiajärjestelmiä”). Raportissa on kuvattu energiankulutuksen optimoinnin lainsäädännöllistä viitekehystä. Yksittäisiin kysymyksiin syventymisen sijaan raportissa on pyritty antamaan mahdollisimman kattava kuva energiankulutuksen optimointijärjestelmiin liittyvästä juridiikasta projektin painotus kuitenkin huomioiden. Raportissa on keskitytty seuraaviin kokonaisuuksiin: - kiinteistöt ja laitteet; - muutostyöt asunto-osakeyhtiössä ja kiinteistöosakeyhtiössä; - rakennuksen sisäilmastolle asetetut vaatimukset; - energiatehokkuus; - kaukolämpö- ja jäähdytys; - sähkömarkkinat; - tietosuoja; ja - julkiset hankinnat Voimassa olevan lainsäädännön kuvaamisen lisäksi raportissa tarkastellaan oikeudellisia mahdollisuuksia, haasteita ja esteitä energiankulutuksen optimointiin liittyen. Raportissa on pyritty myös vastaamaan kysymykseen, miten rakennuksen käyttäjiä ja omistajia sekä kiinteistöjen kehittäjiä voitaisiin paremmin kannustaa energiankulutuksen optimointiin, joten muutosajatuksia lainsäädännön selkeyttämisestä ja esteiden poistamisesta on esitetty raportin eri lukujen lopussa. Yleisesti voidaan todeta, että lainsäädäntö harvemmin suoranaisesti estää optimointipalveluiden tarjoamisen tai käytön. Eri asia on, että tietyt oikeudelliset reunaehdot on palvelun tai järjestelmän suunnittelussa ja käytössä huomioitava. Toisaalta lainsäädäntö ei kannusta energiankulutuksen optimointiin. Suoria velvoitteita energiankulutuksen optimointijärjestelmien käyttöönottoon ei lainsäädännössä aseteta, tosin esimerkiksi uuden rakennuksen energiatehokkuusvaatimuksista tulee melko löyhä velvoite huomioida mahdollisuuksia sähkötehon ohjattavuuden parantamiseksi suunnittelussa. Energiankulutuksen optimointijärjestelmillä voidaan kuitenkin tukea muiden velvoitteiden toteuttamista, esimerkiksi rakennuksen sisäilmastoon liittyen. Raportissa on arvioitu oikeudellisia osa-alueita erikseen, ei niinkään kokonaisuutena. Tästä syystä raportissa ei ole vastattu kysymykseen, mikä ehdotetuista muutoksista olisi vaikuttavin. fi
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 8/2018
dc.subject.other Energy en
dc.subject.other Law, Patents en
dc.title Lainsäädännölliset esteet ja mahdollisuudet esineiden internetin käytölle energiankulutuksen optimoinnissa rakennuksissa - REINO-projektin lainsäädäntöosion loppuraportti fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword REINO-projekti fi
dc.subject.keyword esineiden internet fi
dc.subject.keyword IoT fi
dc.subject.keyword energiankulutuksen optimointi fi
dc.subject.keyword lainsäädäntö fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8255-4
dc.type.dcmitype text en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account