Learning Centre

Asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma - strategista toimintaa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Tervonen, Piia
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:24Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/342
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on kuvata ja analysoida asunto-osakeyhtiön strategiaa ja strategista taloussuunnittelua. Tavoitteena on Asunto Oy Temppelikatu 1:n hallitusta haastattelemalla ymmärtää paremmin asunto-osakeyhtiön strategian muotoutumista ja sen taustalla vaikuttavia asenteita, motiiveja, arvoja ja sitoutumista. Kun tutkimuksen ensimmäiseen päätavoitteeseen voidaan vastata, konstruoidaan Asunto Oy Temppelikatu 1:lle taloussuunnitelmamalli. Tämän jälkeen pohditaan taloussuunnittelun ja yhtiöstrategian linkittymistä toisiinsa. Tutkimuskohde ja -menetelmät Tutkimus on sekä teoreettinen, että käytännönläheinen, mutta painottuu enemmän teoreettiseen alkuosaan, jota seuraa empiirinen osa. Tutkielman teoreettinen osa pohjautuu sekä suomalaiseen että ulkomaalaiseen strategiaa ja omistajalähtöistä johtamista käsittelevään tutkimukseen. Tutkielman empiirisessä osassa toteutetaan kvalitatiivinen haastattelututkimus, jonka toteuttamisessa hyödynnetään aiempien teoreettisten lukujen antia. Haastattelututkimuksen pohjalta konstruoidaan asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelmamalli. Taloussuunnitelmamallin konstruointiprosessi toteutetaan konstruktiivisluonteisena. Tulokset Tutkimuksen edetessä vahvistui, että kyseessä on moniulotteinen tutkimusongelma, johon liittyy osakkaiden henkilökohtaisia käsityksiä ja arvioita - onhan asunto suurimmalle osalle suomalaisista se kaikkein tärkein sijoituskohde. Sijoittajaosakkas arvioi asunto-osakeyhtiön toimintaa ja taloutta eri tavoin kuin asukasroolissa oleva osakas. Kun tiedetään mitä osakkaat ja asukkaat asunto-osakeyhtiöltä haluavat ja odottavat, on heidän toiveisiinsa huomattavasti helpompi vastata. Tehtyjen haastattelujen perusteella on syytä uskoa, että tulevaisuudessa kaikissa hyvin ylläpidetyissä asunto-osakeyhtiöissä on paitsi selkeästi viestitty strategia myös siihen pohjautuva strateginen taloussuunnitelma. Taloussuunnitelman uskotaan tuovan yhtiölle lisäarvoa, kunhan strateginen suunnittelu tehdään huolella ja malli rakennetaan sen pohjalta hyvin valmistellusti. fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma - strategista toimintaa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword asunto-osakeyhtiö
dc.subject.keyword strategia
dc.subject.keyword taloussuunnittelu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181254
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon taloushallinto
dc.subject.helecon financial management
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon asunnot
dc.subject.helecon apartments
dc.subject.helecon osakeyhtiöt
dc.subject.helecon joint stock companies
dc.ethesisid 12210
dc.date.dateaccepted 2009-12-01
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12210


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics