Value-based Approach in Engineering Service Purchasing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Töytäri, Pekka
dc.contributor.advisor Vuori, Mervi
dc.contributor.author Karjula, Joona
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:17:52Z
dc.date.available 2018-10-05T07:17:52Z
dc.date.issued 2018-10-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34227
dc.description.abstract Commoditization and increasing competition are driving companies to develop new strategies to differentiate and gain a fair share of the value for themselves. Companies however, find it difficult to understand customer value and thus, create and capture the potential value as these new strategies request for new practices and competences. However, current literature gives little insight from the purchasing side, what drives companies to the change, what they value and what challenges buyer face in this change. Despite this lack of understanding, the objectives of this study are to identify drivers that push enterprises toward solution based exchange and to discover elements that create value as well as challenges that prevent value creation and capture in exchanging engineering services. The theoretical lens of this study is based on the resource-based view of the firm and institutional theory. The applied research approach is a (qualitative) single, dyadic, in-depth case study, and the selected case companies were based in Finland and in the early phases of implementing value-based approaches in exchanging engineering design solutions. This study identifies internal and external drivers that push enterprises toward service solutions. Furthermore, this research identifies operational, strategic and physical value elements that increase the value perception within companies. Additionally, study identifies operational, strategic and behavioral challenges that can hinder or prevent value creation and capture. The findings of this study complement the literature of value-based strategies in the industrial context and increases understanding around service solution purchasing. en
dc.description.abstract Tuotteiden samankaltaistuminen ja kasvava kilpailu ajavat yritykset kehittämään uusia strategioita erottuakseen kilpailijoistaan sekä kerryttääkseen itselleen enemmän arvoa. Yrityksillä on kuitenkin vaikeuksia ymmärtää asiakasarvoa sekä tuottaa arvoa, koska nämä uudet strategiat edellyttävät uusia toimintatapoja sekä taitoja. Tutkimukset siitä, mitkä ajavat hankintaa tähän muutokseen, mitä he pitävät arvokkaana ja mitä haasteita he kohtaavat ovat kuitenkin jääneet muun tutkimuksen alle. Tämän tutkimuksen tavoitte on tunnistaa asioita, jotka ajavat yrityksiä hankkimaan palvelukokonaisuuksia sekä tunnistamaan elementtejä, jotka tuottavat yrityksille näissä arvoa sekä hidastavat tätä muutosta tai arvon kerryttämistä. Työ tarkastelee aihetta resurssipohjaisen näkemykseen (eng. resource-based view) sekä institutionaalisen teoriaan pohjautuen. Tutkimuksessa käytettiin laadullista dyaadista tapaustutkimusta ja valitut esimerkkiyritykset olivat taustaltaan suomalaisia ja juuri siirtymässä kohti arvoperusteista insinöörisuunnittelu vaihdantaa. Tutkimuksessa löydettiin niin ulkoisia että sisäisiä tekijöitä, jotka ohjaavat yrityksiä kohti palveluliiketoimintaa. Tukimuksessa havaittin myös vaihdannan elementtejä, joilla koettiin olevan operatiivista, strategista tai psykologista arvoa. Lisäksi, työssä tunnistettiin strategisia, operatiivisia ja psykologisia haasteita, jotka voivat jarruttaa tai estää arvon luontia. Tutkimuksessa saavutetut tulokset täydentävät arvoperusteisen strategian kirjallisuutta teollisessa ympäristössä sekä kasvattavat ratkaisukeskeisten palveluiden hankinnan ymmärrystä fi
dc.format.extent 77+6
dc.language.iso en en
dc.title Value-based Approach in Engineering Service Purchasing en
dc.title Suunnittelupalveluiden arvopersteinen hankinta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword value-based purchasing en
dc.subject.keyword value-based selling en
dc.subject.keyword challenges en
dc.subject.keyword drivers en
dc.subject.keyword value-elements en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055309
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Rajala, Risto
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account