Developing Release Communication Practices in Continuous Delivery for an International SaaS Healthcare Provider

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hyvärinen, Oskari
dc.contributor.author Arokoski, Reetta
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:16:58Z
dc.date.available 2018-10-05T07:16:58Z
dc.date.issued 2018-10-02
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34219
dc.description.abstract The case company of this research is a Software-as-Service healthcare provider with over 40 customer sites internationally. Recently, the company has changed their release model to continuous delivery. In continuous delivery, the software is kept constantly ready to be released, which enables deploying new updates to customers multiple times a week. The goal of the research was to study successful release communication practices in continuous delivery for an international SaaS healthcare provider. The research was conducted as a participatory action research, which consisted of three test iterations. During the iterations, different release communication practices were tested with 4 customer organizations and the employees of the case company. The results of this research suggest that successful release communication both with customers and employees of a SaaS company focuses on three key areas: 1) communicating the product roadmap of the company, 2) sharing the contents of the releases, and 3) providing information related to the launch of new features. The results indicate that release communication with healthcare customers can be targeted to a couple of key contacts, who will handle the release communication internally in their organization. The conclusion of the research is that neither customers nor team members outside of development team are completely satisfied with continuous delivery. Continuous delivery can be applied in the delivery of smaller updates and enhancements, but with the launch of any bigger feature, a fixed deploy date is recommended. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tutkimusyritys on SaaS-palveluntarjoaja terveydenhoitoalalla, jolla on yli 40 asiakasta ympäri Eurooppaa. Yritys on viimeisen vuoden sisällä vaihtanut ohjelmiston toimitusmalliaan jatkuvaan toimittamiseen. Jatkuvan toimittamisen mallissa ohjelmisto pidetään jatkuvasti teknisesti toimitusvalmiina, mikä mahdollistaa uusien päivitysten asentamisen asiakkaille jopa useasti viikossa. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia onnistuneita käytäntöjä ohjelmiston julkaisuihin liittyvään viestintään jatkuvan toimittamisen mallissa kansainvälisellä terveydenhuollon SaaS-palveluntarjoajalla. Tutkimus toteutettiin osallistuvana toimintatutkimuksena, joka koostui kolmesta testi-iteraatiosta. Iteraatioiden aikana erilaisia julkaisuviestintäkäytäntöjä testattiin testiryhmissä, jotka koostuivat neljästä asiakasyrityksestä sekä tutkimusyrityksen työntekijöistä. Tutkimuksen tulokset esittävät, että onnistunut julkaisukommunikaatio keskittyy kolmeen avainalueeseen: 1) yrityksen tuotetiekartan kommunikointiin, 2) julkaisujen sisällön jakamiseen ja 3) yksittäisen toiminnallisuuden julkaisemiseen liittyvään informaatioon. Tulokset indikoivat, että terveydenhuollon asiakkailla julkaisuviestintä tulisi kohdistaa muutamaan asiakkaan avainhenkilöön, jotka vastaisivat julkaisuihin liittyvän viestinnän jakamisesta sisäisesti. Tutkimuksen johtopäätös on, että asiakkaat eivätkä SaaS-toimittajan työntekijät ole täysin tyytyväisiä jatkuvan toimittamisen malliin. Tutkimus indikoi, että jatkuva toimittaminen sopii toimitusmallina pienempiin korjauksiin ja päivityksiin, mutta suuremmille uusille ominaisuuksille pitäisi pystyä antamaan etukäteen sovittu asennuspäivä. fi
dc.format.extent 77 + 2
dc.language.iso en en
dc.title Developing Release Communication Practices in Continuous Delivery for an International SaaS Healthcare Provider en
dc.title Jatkuvan toimittamisen julkaisukommunikaatiokäytäntöjen kehitys kansainväliselle Diplomityön tiivistelmä terveydenhoidon SaaS-toimittajalle fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword release communication en
dc.subject.keyword SaaS en
dc.subject.keyword healthcare en
dc.subject.keyword continuous delivery en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055301
dc.programme.major Information Networks / Knowledge and Business Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account