Effectual ecopreneurship in the Finnish fish industry - a case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kelly, Peter
dc.contributor.author Vallas, Paavo
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:16:29Z
dc.date.available 2018-10-05T07:16:29Z
dc.date.issued 2018-10-02
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34214
dc.description.abstract The need for sustainable protein sources is growing globally due to the climate change issues and population growth. Cyprinidae have been proven to be a very sustainable protein source and thus their utilization is on the agenda of the Finnish government. The thesis uses effectuation and ecopreneurship to produce new information about the possibilities of utilizing Cyprinidae in Finland. They’re importance and characteristics are gone through in chapters 2.1 and 2.2. The characteristics of Cyprinidae and the current stakeholders of the issue in Finland are gone through in chapters 2.3.1 and 2.3.2. Chapter 2.3.3 examines the value extraction and value chains currently used in Finland. To gain better understanding on the possibilities of effectuation and ecopreneurship in improving the utilization of Cyprinidae, a case study of Särkifood Oy is used. The case study is presented in chapter 3. As a result of the study, using more effectual reasoning is recommended in the value chain especially to the public authorities and marketing companies. Furthermore, it is found that especially marketing companies can benefit from combining effectual reasoning with ecopreneurial principles. This can significantly improve the possibilities of using effectual reasoning by making other stakeholders more prone to help the start-up or co-operate with the start-up. en
dc.description.abstract Tarve kestäville proteiinilähteille kasvaa globaalisti ilmastonmuutoksesta ja väestönkasvusta johtuen. Särkikalojen on todettu olevan erittäin kestäviä proteiininlähteitä ja siksi niiden hyödyntäminen on Suomen valtion intresseissä. Tämä diplomityö käyttää toteuttamiskeskeisyyttä ja ympäristöyrittäjyyttä tuottaakseen uutta tietoa särkikalojen hyödyntämisen mahdollisuuksista Suomessa. Näiden termien tärkeys ja luonne esitellään kappaleissa 2.1 ja 2.2. Särkikalojen ominaisuudet ja nykyiset sidosryhmät Suomessa esitellään kappaleissa 2.3.1 ja 2.3.2. Kappale 2.3.3 tutkii särkikalojen arvoketjuja ja arvon eristämistä. Jotta toteuttamiskeskeisyyden ja ympäristöyrittäjyyden mahdollisuudet särkikalojen hyödyntämisessä saataisiin esille, hyödynnetään Särkifood Oy:n tapaustutkimusta. Tapaustutkimus esitellään kappaleessa 3. Tutkimuksen tuloksena esitetään, että toteuttamiskeskeisyyttä voisi olla hyödyllistä lisätä etenkin julkisyhteisöjen ja valmistuttajayhtiöiden toimesta. Lisäksi havaittiin, että etenkin valmistuttajayhtiöt voivat hyötyä yhdistäessään toteuttamiskeskeisyyden ja ympäristöyrittäjyyden periaatteita. Ympäristöyrittäjyyden arvoihin sitoutuminen voi nimittäin merkittävästi lisätä toteuttamiskeskeisyyden periaatteiden toteuttamismahdollisuuksia saamalla muut sidosryhmät valmiimmiksi auttamaan yritystä tai tekemään yrityksen kanssa yhteistyötä. fi
dc.format.extent 66
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Effectual ecopreneurship in the Finnish fish industry - a case study en
dc.title Toteuttamiskeskeinen ympäristöyrittäjyys suomalaisessa kalateollisuudessa – tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cyprinidae en
dc.subject.keyword effectuation en
dc.subject.keyword ecopreneurship en
dc.subject.keyword the common roach en
dc.subject.keyword bream en
dc.subject.keyword start-up en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055296
dc.programme.major Environmental Management fi
dc.programme.mcode CHEM3039 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Paltakari, Jouni
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.location PK fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account