Urban energy transitions in emerging markets: A case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Levänen, Jarkko
dc.contributor.advisor Lindeman, Sara
dc.contributor.author Forstén, Erika
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:13:53Z
dc.date.available 2018-10-05T07:13:53Z
dc.date.issued 2018-09-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34190
dc.description.abstract Urban centers host more than a half of the global population, accounting for a majority of energy use and energy-related CO2 emissions globally. While energy is the largest single contributor to global climate change, it is also a critical driver of socio-economic development in emerging countries. Future growth of global energy demand will predominantly come from cities in developing and emerging countries. Sub-Saharan Africa is among the most rapidly urbanising regions of the world, which also experiences the lowest levels of access to electricity. The aim of this thesis was to identify the main urban energy challenges and barriers for the transition to a sustainable urban energy system in Nairobi, the capital of Kenya, with a focus on the electricity sector. A literature review was conducted on socio-technical transitions in urban energy systems along with the challenges and barriers associated with them. The empirical data for the qualitative case study was collected mainly through semi-structured interviews during a field research period. Over a half of all electricity generated in Kenya is consumed in Nairobi, where the urban population and its energy needs are increasing. The study found that the main urban energy challenges in Nairobi are the unreliability and inefficiency of electricity supply, high cost of electricity and pollution resulting from the use of unsustainable fuels. Barriers hindering the transition to sustainable urban energy include insufficient institutional capacity at the urban level, low awareness and availability of information on renewable energy and energy efficiency, lack of suitable financing mechanisms and lack of collaboration and communication between key stakeholders. en
dc.description.abstract Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit vastaavat suurimmasta osasta maailman energiankulutuksesta ja siihen kytköksissä olevista hiilidioksidipäästöistä, jotka ovat merkittävin yksittäinen ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Energia on myös välttämätön taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen mahdollistaja kehittyvissä maissa, joissa valtaosa maailman tulevasta energiankulutuksen kasvusta tulee tapahtumaan. Saharan eteläpuolinen Afrikka on maailman nopeiten kaupungistuvia maanosia, jossa lisäksi sähköistysaste on maailman alhaisimpia. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa keskeiset energiahaasteet sekä esteet kestävään energiajärjestelmään siirtymiselle Nairobissa, Kenian pääkaupungissa, keskittyen sähköenergiasektoriin. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus käsittelee sosioteknisiä muutoksia kaupunkien energiajärjestelmissä sekä niihin liittyviä haasteita ja esteitä. Laadullisen tapaustutkimuksen empiirinen data kerättiin pääosin kenttätutkimuksen aikana tehdyillä haastatteluilla. Keniassa tuotetusta sähköenergiasta yli puolet kulutetaan Nairobissa, jossa energiankulutus on kasvussa nopean väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Nairobin keskeiset energiahaasteet ovat epäluotettava sähkönjakelu ja suuret jakeluhäviöt, korkea sähkön hinta sekä polttoaineiden käytöstä aiheutuvat saasteet. Esteitä kestävään energiajärjestelmään siirtymiselle ovat riittämätön institutionaalinen kapasiteetti kaupunkitasolla, sopivien rahoitusmekanismien puute, heikko tiedon saatavuus ja tietoisuus uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta sekä vähäinen yhteistyö ja kommunikaatio keskeisten toimijoiden välillä. fi
dc.format.extent 87 + 1
dc.language.iso en en
dc.title Urban energy transitions in emerging markets: A case study en
dc.title Energiamurros kehittyvien maiden kaupungeissa: Tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword energy transition en
dc.subject.keyword urban energy systems en
dc.subject.keyword emerging markets en
dc.subject.keyword sustainable energy en
dc.subject.keyword Nairobi en
dc.subject.keyword Kenya en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055272
dc.programme.major Sustainable Energy Systems and Markets fi
dc.programme.mcode ELEC3048 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Syri, Sanna
dc.programme Master's Programme in Advanced Energy Solutions fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account