Designing an InMoov Robot to Teach Assistive Sign Language to Children with Autism

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Weir, Daryl
dc.contributor.author Axelsson, Minja
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:13:09Z
dc.date.available 2018-10-05T07:13:09Z
dc.date.issued 2018-10-02
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34183
dc.description.abstract Robots are being increasingly embedded in our lives, as their capacity for social operation increases. A potential future application for these social robots is therapeutic use, specifically with autistic children. Children with autism have difficulties with communication and social behavior. They are an ideal user group for social robots as therapy tools, due to their interest in technology and preference for objects over humans. Robots have the potential to make difficult social situations more understandable and even enjoyable. In this thesis, the social robot InMoov is used to teach assistive sign language to children with autism. Assistive sign language is an augmentative communication method often used by people with autism who have problems producing speech. This thesis details research examining the success of the robot InMoov as a sign language tutor to autistic children. Overall the robot was successful as a sign language tutor. Several interaction methods were examined, but no conclusive effect of interaction method on the success rate was found. This thesis also introduces a design framework for the design of social robots. This design framework can be developed and utilized in the development of other social robots in the future. en
dc.description.abstract Robottien sosiaalisen operaation kapasiteetti kasvaa kovaa vauhtia, jonka myötä ne löytävät yhä enemmän tilaa elämistämme. Yksi tulevaisuuden robotiikan sovelluskohde on terapiakäyttö, etenkin autististen lasten kanssa. Autistisilla lapsilla on hankaluuksia erityisesti kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikuttamisen kanssa. He ovat ideaalinen käyttäjäryhmä terapeuttisille sosiaalisille roboteille, johtuen heidän kiinnostuksestaan teknologiaa kohtaan, ja havaitusta mieltymyksestä esineisiin ihmisten sijaan. Tässä diplomityössä InMoov-robottia käytetään tukiviittomien opetukseen autistisille lapsille. Tukiviittomat ovat puhetta tukevan kommunikaation muoto, jota autistiset ihmiset, joilla on puheen tuottamisen vaikeuksia, usein käyttävät. Tämä diplomityö tutkii InMoov-robotin onnistumista tukiviittomien opettajana autistisille lapsille. Yleisesti ottaen robotti onnistui tukiviittomien opettamisessa. Robotilla tutkittiin erilaisia vuorovaikutusmetodeita, mutta eri metodeilla ei löydetty tilastollisesti merkittävää vaikutusta onnistumiseen. Tämä diplomityö esittelee myös viitekehyksen, jonka avulla voidaan suunnitella sosiaalisia robotteja. Viitekehystä voidaan kehittää ja käyttää tulevaisuudessa uusien sosiaalisten robottien suunnitteluun. fi
dc.format.extent 117 + 17
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Designing an InMoov Robot to Teach Assistive Sign Language to Children with Autism en
dc.title InMoov-robotin suunnittelu autististen lasten tukiviittomien opetuskäyttöön fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword social robotics en
dc.subject.keyword human-robot interaction en
dc.subject.keyword autism en
dc.subject.keyword assistive sign language en
dc.subject.keyword sign language en
dc.subject.keyword design framework en
dc.subject.keyword Axelsson Minja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810055265
dc.programme.major Knowledge and Business Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyrki, Ville
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse