Arkkitehtuuri hyvinvointina : "Laatua vailla nimeä" etsimässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mäntysalo, Raine
dc.contributor.author Nyman, Kaj
dc.date.accessioned 2018-09-21T09:48:56Z
dc.date.available 2018-09-21T09:48:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Mäntysalo , R & Nyman , K 2018 , ' Arkkitehtuuri hyvinvointina : "Laatua vailla nimeä" etsimässä ' ARCHITECTURAL RESEARCH IN FINLAND , vol 2 , no. 1 , pp. 114-129 . en
dc.identifier.issn 2489-6799
dc.identifier.other PURE UUID: 01a99f4e-18b4-4aa0-b6b2-cb13c3cd3d0a
dc.identifier.other PURE ITEMURL: https://research.aalto.fi/en/publications/arkkitehtuuri-hyvinvointina--laatua-vailla-nimea-etsimassa(01a99f4e-18b4-4aa0-b6b2-cb13c3cd3d0a).html
dc.identifier.other PURE FILEURL: https://research.aalto.fi/files/27813775/ENG_M_ntysalo_et_Nyman_Arkkitehtuuri_hyvinvointina_Architectural_research_in_Finland_.pdf
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34043
dc.description.abstract Christopher Alexanderin arkkitehtuurifilosofian lähtökohtana on arkkitehtuurin käsitteellistämisen vaikeus. Hän puhui ”laadusta vailla nimeä”, mistä hän sanoi, ettei sitä voi ”valmistaa, vaan se syntyy ihmisten arkisen tekemisen kautta epäsuorasti” (Alexander 1979, xi). Tässä teoreettisessa artikkelissa jaetaan tuo näkemys, kuten myös pyrkimys selittää arkkitehtuurin tapahtumista kielellisyyden kautta. Teoreettista selitystä arkkitehtuurin ei-käsitteellistetylle laadulle ihmisten arkisessa toiminnassa haetaan kuitenkin eri suunnalta kuin Alexander: yhdistelemällä Gregory Batesonin teoriaa toiminnallisesta metakommunikaatiosta Ludwig Wittgensteinin filosofisiin näkemyksiin kielen käytön käytäntöjen (kielipelien) sidonnaisuudesta elämänmuotoihin sekä edelleen Roger Scrutonin Wittgensteinia soveltavaan arkkitehtuuriestetiikkaan. Tältä pohjalta artikkelissa hahmotellaan teoriaa arkkitehtuurin laadusta arkisena viihtymisenä, missä arkkitehtuurin käyttäjille tarjoutuu mahdollisuuksia käyttönsä myötä omaehtoiseen itseilmaisuun keskinäisessä sosiaalisessa koordinoitumisessaan rakennetussa ympäristössä. Vaikka tällainen viihtyminen on pitkälti tiedostamatonta, on sen mahdollistavaa arkkitehtuuria suunniteltaessa kuitenkin kyettävä käsitteellistämään siihen sisältyviä sosiaalis-materiaalisia elementtejä. Arkkitehdilta vaaditaan herkkyyttä ja eläytymiskykyä tunnistaa, ei vain arkkitehtuurin esineympäristön funktionaalisen käytön kielipelejä, vaan myös sen esteettisen käytön kielipelejä, joissa arkkitehtuurin käyttäjät itseään metakommunikoivasti ilmaisten koordinoituvat keskinäisissä suhteissaan. Funktionalismin perinnön myötä arkkitehtuurin esteettisen käytön merkitys on jäänyt laajalti vaille ymmärrystä. Vallitsevassa kulttuurissamme se näyttää korvautuneen arkkitehtuuriestetiikalla, joka suuntautuu ennemminkin arkkitehtikunnan keskinäisiin kielipeleihin. en
dc.format.extent 114-129
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.relation.ispartofseries ARCHITECTURAL RESEARCH IN FINLAND en
dc.relation.ispartofseries Volume 2, issue 1 en
dc.rights openAccess en
dc.subject.other 520 Muut yhteiskuntatieteet en
dc.title Arkkitehtuuri hyvinvointina : "Laatua vailla nimeä" etsimässä fin
dc.title Architecture as Well-Being : Searching for the "Quality without a Name" en
dc.type A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä fi
dc.description.version Peer reviewed en
dc.contributor.department Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka
dc.contributor.department University of Oulu
dc.subject.keyword estetiikka
dc.subject.keyword kielipeli
dc.subject.keyword käyttötaide
dc.subject.keyword metakommunikaatio
dc.subject.keyword viihtyminen
dc.subject.keyword 520 Muut yhteiskuntatieteet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809215138
dc.type.version publishedVersion


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account