Learning Centre

Effect of Assembled Bearing Inner Ring Geometry on Subcritical Rotor Vibration

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Viitala, Raine
dc.date.accessioned 2018-09-11T09:03:26Z
dc.date.available 2018-09-11T09:03:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-8196-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8195-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33993
dc.description.abstract In many industrial fields, large flexible rotors are commonly operated within the subcritical speed range, where the bearings are a considerable source of vibration excitation. The dynamic properties and the rotational accuracy of a bearing are greatly affected by the roundness profile of the bearing inner ring installed on the rotor shaft. The final roundness profile of the inner ring is the sum of the roundness profile of the rotor shaft roundness and the thickness variations of the relatively flexible inner ring and the possible conical adapter sleeve. The excitation based on the roundness errors of a bearing inner ring is observed at a frequency, which is the rotor rotating frequency multiplied by the number of undulations in the roundness profile of the ring. Therefore, subcritical resonance is observable at rotor frequencies, which are integer fractions of the natural frequency of the system, i.e., when the bearing excitation frequency equals the natural frequency of the rotor system. The present study investigated the effect of the roundness profile of the installed bearing inner ring on the subcritical vibrations of a flexible rotor. The roundness profile of the assembled bearing inner ring was measured and modified to five different geometries to investigate different excitation cases. Finally, the roundness error of the inner ring was minimized. The rotor subcritical response was measured with each bearing inner ring geometry. The analysis was focused on the 2nd, 3rd and 4th harmonic subcritical resonances, occurring at 1/2, 1/3 and 1/4 of the natural frequency. In addition, the uncertainty of the bearing roundness profile measurement based on the four-point method was analysed. The four-point roundness measurement method is able to separate the roundness profile from the error motion of the rotating axis during the measurement. Conventional roundness measurement machines could not be used to measure the roundness of an installed bearing inner ring due to the large size of the workpiece. Finally, a device and a method for measuring the thickness variation of large roller element bearing rings was presented to investigate the root causes for the out of roundness of the installed bearing inner ring. The results clearly suggest that the roundness components of the installed bearing inner ring significantly affect the rotor subcritical vibration. The increased amplitudes of certain waviness components of the bearing inner ring roundness profile increased the corresponding subcritical vibration amplitude. Minimizing the roundness error decreased the vibration substantially. In addition, the uncertainty analysis of the roundness measurement of the installed bearing inner ring confirmed that the method is valid and the uncertainty is acceptable for the application. Moreover, the device and method for thickness variation measurement of the bearing elements was found to reach a comparable level of measurement accuracy with conventional roundness measurement machines, but without similar dimensional restrictions and with a more direct measurement chain. en
dc.description.abstract Suuret joustavat roottorit ovat laajasti käytössä monilla teollisuuden aloilla. Tyypillisesti näitä roottoreita käytetään alikriittisellä pyörimisnopeusalueella, jossa laakerit ovat merkittävä väräh-telyherätteiden lähde. Laakerin dynaamisiin ominaisuuksiin ja pyörimistarkkuuteen vaikuttaa huomattavasti roottorin akselille asennetun laakerin sisäkehän ympyrämäisyysprofiili, joka koostuu asennusakselin ympyrämäisyysprofiilista, sekä verrattain joustavan laakerin sisäkehän että mahdollisen kartiomaisen kiristysholkin paksuusvaihteluista. Laakerin sisäkehän ympyrämäisyysprofiilin tuottamat herätteet havaitaan taajuudella, joka on roottorin pyörimistaajuus kerrottuna sisäkehän ympyrämäisyysprofiilin aaltomaisuuksien määrällä. Siten alikriittinen resonanssi voidaan havaita roottorin pyörimistaajuuksilla, jotka ovat roottorin ominaistaajuuden murto-osia. Tällöin herätteen taajuus vastaa roottorin ominaistaajuutta. Tutkimuksessa selvitettiin asennetun laakerin sisäkehän ympyrämäisyysprofiilin vaikutusta joustavan roottorin alikriittisiin värähtelyihin. Ympyrämäisyysprofiilia muokattiin ja lopulta viiden erilaisen profiilin tuottamia herätteitä arvioitiin. Viimeisessä tapauksessa ympyrämäisyysprofiilin ympyrämäisyysvirhe minimoitiin. Jokaisessa tapauksessa laakerin sisäkehän ympyrämäisyys-profiili ja roottorin dynaaminen vaste mitattiin. Tutkimuksessa keskityttiin toiseen, kolmanteen ja neljänteen harmoniseen alikriittiseen resonanssiin, jotka voidaan havaita pyörimistaajuuksilla 1/2, 1/3 ja 1/4 kertaa ominaistaajuus. Lisäksi työssä analysoitiin nelipistemenetelmään perustuvan laakerin ympyrämäisyysprofiilin mittausmenetelmän mittausepävarmuutta, sillä tavallista ympyrämäisyysmittakonetta ei voitu käyttää mitattavien kappaleiden suuren koon ja massan vuoksi. Neli-pistemenetelmällä voidaan mitata ympyrämäisyysprofiili huolimatta mitattavan kappaleen pyörimiskeskiön liikkeestä. Asennetun laakerin ympyrämäisyysvirheiden juurisyiden analysoimiseksi esiteltiin menetelmä ja laite laakerin sisä- ja ulkokehien paksuusvaihteluprofiilien mittaamiseksi. Tulokset osoittivat ympyrämäisyysprofiilin soikeuden, kolmiomaisuuden ja nelikulmaisuuden vaikuttavan merkittävästi roottorin toiseen, kolmanteen ja neljänteen harmoniseen alikriittiseen resonanssiin, jotka voidaan havaita pyörimistaajuuksilla 1/2, 1/3 ja 1/4 kertaa ominaistaajuus. Aaltomaisuuskomponentit vaikuttavat merkittävästi roottorin alikriittiseen värähtelyyn. Ympyrämäisyysprofiilin aaltomaisuuskomponentin amplitudin kasvattaminen kasvatti vastaavan alikriittisen harmonisen värähtelykomponentin amplitudia. Ympyrämäisyysvirheen minimointi vähensi alikriittistä värähtelyä huomattavasti. Asennetun laakerin sisäkehän ympyrämäisyysprofiilin mittausepävarmuusanalyysi osoitti, että mittausmenetelmä on luotettava. Laakerielementtien paksuusvaihtelumittalaiteen todettiin saavuttavan mittaustarkkuudessa tavallisiin ympyrämäisyys-mittakoneisiin verrattavan tason, mutta ilman samankaltaisia kokorajoituksia.   fi
dc.format.extent 78 + app. 52
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 183/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: Viitala, R., Widmaier, T., Kuosmanen, P. Subcritical vibrations of a large flexible rotor efficiently reduced by modifying the bearing inner ring roundness profile. Mechanical Systems and Signal Processing, 2018, 110, 42-58. DOI: 10.1016/j.ymssp.2018.03.010
dc.relation.haspart [Publication 2]: Viitala, R., Widmaier, T., Hemming, B., Tammi, K., Kuosmanen, P. Uncertainty analysis of phase and amplitude of harmonic components of bearing inner ring four-point roundness measurement. Precision Engineering. 2018. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2018.05.008
dc.relation.haspart [Publication 3]: Viitala, Raine, Viitala, Risto, Gruber, G., Hemming, B., Widmaier, T., Tammi, K., Kuosmanen, P. Device and method for measuring thickness variation of large roller element bearing rings. Precision engineering. 2018. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2018.08.007
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.title Effect of Assembled Bearing Inner Ring Geometry on Subcritical Rotor Vibration en
dc.title Asennetun laakerin sisäkehän geometrian vaikutus roottorin alikriittiseen värähtelyyn fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Konetekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Mechanical Engineering en
dc.subject.keyword bearing excitation en
dc.subject.keyword harmonic components en
dc.subject.keyword low-order bearing waviness en
dc.subject.keyword bearing thickness variation en
dc.subject.keyword four-point method en
dc.subject.keyword measurement uncertainty evaluation en
dc.subject.keyword laakeriheräte fi
dc.subject.keyword harmoniset komponentit fi
dc.subject.keyword matalataajuiset laakerin aaltomaisuuskomponentit fi
dc.subject.keyword laakerin paksuusvaihtelu fi
dc.subject.keyword nelipistemenetelmä fi
dc.subject.keyword mittausepävarmuusanalyysi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8196-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.opn Braghin, Francesco, Prof., Politecnico di Milano, Italy
dc.contributor.lab Engineering Design en
dc.rev Braghin, Francesco, Prof., Politecnico di Milano, Italy
dc.rev Holopainen, Timo, Dr., ABB Motors and Generators, Finland
dc.date.defence 2018-09-28
local.aalto.acrisexportstatus checked
local.aalto.formfolder 2018_09_11_klo_11_46
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse