Redundantin sähkökäytön uudelleenkonfigurointi kaksikäämigeneraattorin ohjauksessa ilman tuotantokatkosta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pirttioja, Teppo
dc.contributor.author Niiranen, Ville
dc.date.accessioned 2018-09-03T12:43:54Z
dc.date.available 2018-09-03T12:43:54Z
dc.date.issued 2018-08-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33770
dc.description.abstract Kaksikäämikone on kuusivaiheinen monivaihekone, jonka staattorikäämitys koostuu kahdesta kolmivaihekäämistä. Käämejä voidaan syöttää kahdella kolmivaiheisella taajuusmuuttajalla, mikä mahdollistaa redundanttisen toiminnan kolmella vaiheella. Tämän kaltainen redundanttinen kytkentä lisää sähkökäytön vikasietoisuutta ja vähentää käytön häviöitä pienellä teholla ajettaessa. Kaksikäämikoneen uudelleenkonfiguroinnilla ilman tuotantokatkosta tarkoitetaan toisen kolmivaihekäämin syötön poistamista tai kytkemistä takaisin ajon aikana. Tämän lisäksi vaatimuksena on pitää koneen momentti vakiona vaihtotilanteissa. Ajonaikainen uudelleenkonfiguraatio vaatii virtasäätöön menetelmän jakaa kokonaisvirtaa kolmivaihekäämien kesken, jotta koneen momentti saadaan pidettyä vakiona ja estetään nopeiden virtamuutosten aiheuttama välipiirijännitteiden nousu vaihtotilanteiden aikana. Työssä johdetaan kolme virranjakomenetelmää, jotka käyttävät eri kaksikäämikoneen mallinnustapoja. Esitellyistä kaksikäämikoneen malleista tunnetuimmat ovat kaksikäämikoneen kaksiakselimalli ja vektoriavaruushajotelma. Virranjakomenetelmien soveltuvuus ajonaikaiseen uudelleenkonfiguraatioon osoitetaan kaksikäämillisellä kestomagneettitahtikonekäytöllä suoritetuilla mittauksilla. Tämän lisäksi mittauksilla havainnollistetaan kaksikäämikoneen virtaharmonisten kompensoinnin merkitystä. fi
dc.description.abstract A dual three-phase machine is a six phase machine with two three-phase stator windings. These windings can be supplied by two three-phase frequency converters allowing redundant operation with three phases. This increases fault tolerance of electric drive and decreases drive losses when only small power is required from the machine. Online reconfiguration of redundant dual three-phase generator drive refers to the removal or reconnection of one three-phase supply while machine is running. Additionally, machine torque has to stay constant during reconfigurations. Online reconfiguration requires arbitrary current sharing between three phase windings in order to keep torque constant and prevent DC link overvoltage caused by fast current steps. This thesis presents three current sharing techniques using different modeling approaches of dual three-phase machine. The most used models of the dual three-phase machine introduced in this thesis are dual three-phase modeling approach and vector space decomposition. Current sharing techniques are validated experimentally with dual three-phase permanent magnet synchronous generator drive. Furthermore, experimental results illustrate the effect of current harmonic compensation of dual three-phase machine. en
dc.format.extent 54
dc.language.iso fi en
dc.title Redundantin sähkökäytön uudelleenkonfigurointi kaksikäämigeneraattorin ohjauksessa ilman tuotantokatkosta fi
dc.title Online reconfiguration of redundant dual three-phase generator drive en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kaksiakselimalli fi
dc.subject.keyword kaksikäämikone fi
dc.subject.keyword monivaihekone fi
dc.subject.keyword sähkökäyttö fi
dc.subject.keyword vektoriavaruushajotelma fi
dc.subject.keyword virtasäätö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809034895
dc.programme.major Electrical Power and Energy Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hinkkanen, Marko
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account