Suunnittelun ohjauksen oppimisen kiihdyttäminen tuotannon palautteen avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kivelä, Mikko
dc.contributor.advisor Koivunoro, Matti
dc.contributor.author Lehtovaara, Joonas
dc.date.accessioned 2018-09-03T12:39:37Z
dc.date.available 2018-09-03T12:39:37Z
dc.date.issued 2018-08-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33732
dc.description.abstract Jotta rakentamisen tehokkuutta pystyttäisiin tulevaisuudessa kasvattamaan, tulee rakennusliikkeiden pystyä oppimaan projekteista ja tuotannon palautteesta tehokkaammin, jopa kiihtyvällä tahdilla. Asuntorakentamisessa erityisesti suunnittelun ohjauksen oppimisen tehostamisen kautta tapahtuvalla ratkaisuiden vakioinnilla on suuri potentiaali hukan pienentämisessä, ja samalla myös asiakkaalle tuotettavan arvon kasvattamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen asuntorakentamisen yksikköön soveltuva oppimismalli, jonka avulla yksikön suunnittelun ohjaus pystyisi kiihdyttämään oppimistaan tuotannon palautteen ja kehitysehdotusten pohjalta. Luodulla mallilla pyrittiin ottamaan kantaa palautteen ja kehitysehdotusten keräämiseen, analysoimiseen ja jalostamiseen, sekä lopuksi säilömiseen organisaatioon osaksi vakioituja suunnitteluratkaisuja. Samalla tutkimuksessa pyrittiin myös luomaan tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat suunnittelun ohjauksen oppimiseen rakennusalan organisaatioissa. Diplomityö toteutettiin kaksivaiheisena suunnittelututkimuksena, jonka ensimmäisessä osassa kirjallisuuskatsauksen sekä teemahaastatteluiden tehdyn diagnoosin pohjalta kehitettiin kohdeyrityksen asuntorakentamisen suunnittelun ohjauksen tarpeisiin vastaava, tuotannon palautetta hyödyntävä oppimismalli. Toisessa vaiheessa oppimismallia testattiin käytännössä, ja samalla oppimismalli myös jalkautettiin osaksi yksikön toimintaa. Samalla luotiin tietoa siitä, miten kohdeyritys oppii ja pystyy hyödyntämään oppimista tehostavia työkaluja. Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka tietojohtamisen tärkeys on rakennusalalla laajalti tunnistettu, eivät organisaatiot kykene hyödyntämään tietojohtamisen työkaluja tehokkaasti yhteiseen käsitteistöön, oppimisprosessin kokonaishallintaan sekä operatiivisen ja strategisen kehityksen epätasapainoon liittyvien puutteiden vuoksi. Lisäksi rakennusalan organisaatioiden tulisi kiinnittää huomiota virheistä oppimisen mahdollistamiseen ja kaksikehäiseen oppimiseen, jotka voidaan mahdollistaa organisaatiossa esimerkiksi projektilähtöisten käytäntöyhteisöjen toiminnan tukemisella: tämä mahdollistaa suunnittelun ohjauksen, mutta myös muiden organisaation toimintojen kiihtyvän oppimisen. fi
dc.description.abstract To increase the productivity in construction, organisations and especially contractors should be able to learn from previous projects and from production’s feedback more effectively, even at an accelerated pace. In residential construction, the standardization of design solutions through more efficient learning of design management has a great potential in minimizing the waste as well as increasing the value created for the customer. This study aimed to develop a learning model for the target company’s residential construction unit, which would enable the unit’s design management to learn in an accelerated pace from production’s feedback. The model was determined to include the collection, analyzation and storage of the feedback as a part of the company’s standardized design solutions. The study also aimed to create knowledge regarding the factors which affect the learning processes of design management in construction organizations. The study was carried out as a design research study, where the preliminary diagnosis was done with literature review and theme interviews: the preliminary learning model suitable for the target company’s design management was developed through the diagnosis. In the second phase of the study the learning model was tested in practice and at the same time, the model was implemented in the unit’s operations. The implementation also created knowledge regarding the unit’s ability to learn and utilize tools which accelerate its learning. In the study it was found that while the importance of knowledge management is widely recognized in construction, organizations are not capable of exploiting the tools of knowledge management and learning effectively. This is caused by the lack of common understanding of terminology and concepts, inability to control the learning processes as a whole and inability to find a balance between operational and strategical development. In addition, organizations operating in construction should focus more on learning from failures and double-loop learning, which can be enabled by supporting the creation and maintenance of project-based communities of practice: it would enable the accelerated learning of the design management but also other functions of the organization. en
dc.format.extent 107 + 21
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suunnittelun ohjauksen oppimisen kiihdyttäminen tuotannon palautteen avulla fi
dc.title Accelerating the learning of design management through feedback from production en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword asuntorakentaminen fi
dc.subject.keyword suunnittelun ohjaus fi
dc.subject.keyword organisaation oppiminen fi
dc.subject.keyword tietojohtaminen fi
dc.subject.keyword kiihtyvä oppiminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809034857
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode ENG27 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppänen, Olli
dc.programme Master's Programme in Building Technology (CIV) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account