Implementing Remote Customer Service API using WebRTC and Jitsi SDK

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jokela, Harri
dc.contributor.author Kullberg, Markus
dc.date.accessioned 2018-09-03T12:37:55Z
dc.date.available 2018-09-03T12:37:55Z
dc.date.issued 2018-08-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33717
dc.description.abstract WebRTC and SIP open up new interesting possibilities to combine legacy phone systems and the PSTN directly with web applications. In this thesis I examine how such an application can be built using Open Source Software and a SIP trunk. The application is mainly directed towards customer service as a way to integrate video calls in contact center solutions. The technologies and components behind the application are explained before delving into implementation details. Problems faced along the way when developing the application are presented along with solutions to them. Since the audio in a video call travels via the PSTN and is therefore not sent over the IP network in its entirety, there exists audio/video synchronization error. To quantify the differential delay, the latency of audio and video was measured. The results show that audio is delayed w.r.t. video by 150-320 ms, depending on various factors. This range is partly within the acceptable threshold of 240 ms, which is defined by previous studies. The test results also show that using a VoLTE connection and the PCMA codec minimizes audio delay. en
dc.description.abstract WebRTC och SIP öppnar nya intressanta möjligheter att kombinera äldre telefonsystem och det publika telefonnätet (PTN) direkt med webbapplikationer. I denna avhandling undersöker jag hur en sådan applikation kan byggas med hjälp av en SIP trunk och programvaror med öppen källkod. Applikationen är främst avsedd för användning inom kundtjänst som ett sätt att integrera videosamtal i en kontaktcenterlösning. Teknologierna och komponenterna bakom applikationen samt detaljerna av implementeringen beskrivs. Motgångar som uppstod under applikationens utveckling samt reflektioner över för- och nackdelar kring olika tillvägagångssätt presenteras. I och med att ljudet i ett videosamtal rör sig via PTN och därmed inte skickas över IP-nätverket i dess helhet, är synkroniseringen av ljud och video ett problem. För att kvantifiera synkroniseringsfelet mätte jag födröjningen av video och ljud. Resultaten visar att ljudet är försenat till video med 150-320 ms, beroende på olika faktorer. Detta intervall ligger delvis inom det godtagbara tröskelvärdet på 240 ms, som är fastsällt av tidigare studier. Testresultaten visar också att användning av en VoLTE-anslutning och PCMA-kodning minimerar ljudfördröjningen. sv
dc.format.extent 8+54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Implementing Remote Customer Service API using WebRTC and Jitsi SDK en
dc.title Implementering av en API för användning inom kundtjänst med hjälp av WebRTC och Jitsi SDK sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword WebRTC en
dc.subject.keyword PSTN en
dc.subject.keyword SIP en
dc.subject.keyword customer service en
dc.subject.keyword contact center en
dc.subject.keyword lip sync en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809034842
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse