Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus 
- korvauskysymykset maanalaisten alueiden lunastuksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Still, Mikael
dc.contributor.advisor Hiironen, Juhana
dc.contributor.author Mäkilä, Pia
dc.date.accessioned 2018-09-03T12:35:13Z
dc.date.available 2018-09-03T12:35:13Z
dc.date.issued 2018-08-20
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/33693
dc.description.abstract Rakentaminen maanpinnan alle lisääntyy jatkuvasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Perinteisesti maanpinnan alla olevan alueen on katsottu kuuluvan maanpinnan kiinteistöön ja kiinteistön omistaja on voinut hyödyntää sitä mahdollisuuksiensa mukaan. Toisaalta myös julkisia hankkeita on voitu toteuttaa kymmeniä metrejä maanpinnan alle ilman, että siitä on katsottu syntyvän korvausvelvollisuutta. Tekniikan kehittyessä maanalaisen alueen hyödyntäminen monipuolistuu ja ulottuu yhä syvemmälle. Tämän seurauksena maanalainen rakentaminen rajoittaa maanpinnan kiinteistön käyttömahdollisuuksia yhä useammin. Kiinteistön omistusoikeus on turvattu perustuslakiin kirjatussa omaisuuden suojassa. Kysymys kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuudesta nousee esiin erityisesti silloin, kun pinnan alle rakentaa jokin muu taho kuin maanpinnan kiinteistön omistaja. Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta säädetyn lain mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Mikäli siis kiinteistön omistajalla olisi ollut mahdollisuus hyödyntää lunastettavaa maanalaista aluetta, hänelle täytyy korvata lunastuksen aiheuttama taloudellinen menetys. Tässä tutkimuksessa selvitettiin aluksi kiinteistön ulottuvuus maanpinnan alle sekä korvausvelvollisuuden syntyminen maanalaista aluetta koskevissa lunastustoimituksissa käyttäen lainopin menetelmää. Sisällönanalyysin ja tapaustutkimuksen avulla selvitettiin, aikaisempia tutkimuksia ja ennakkotapauksia hyödyntäen, maanalaisen alueen lunastukseen liittyviä korvauskysymyksiä ja korvausten arviointimenetelmiä Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimuksen perusteella kiinteistö ulottuu Suomessa niin syvälle maanpinnan alle, kuin omistaja pystyy sitä tosiasiallisesti taloudellisesti hyödyntämään. Tämä alue kuuluu suojattuun etupiiriin ja sen käytön rajoittaminen lunastuksella synnyttää korvausvelvollisuuden. Tapaustutkimuksessa nousi esille korvausten arvioinnin haasteellisuus. Omaisuuden suojan näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää kehittää Suomeen johdonmukainen toimintamalli maanalaisen alueen lunastustapauksiin. fi
dc.description.abstract The underground space is increasingly seen as a valuable resource for those functions that do not necessarily need to be located above the surface. Traditionally, a subterranean area has been considered to belong to the same real property unit as the land surface above it. The owner of the property has been able to utilize the subsurface space as far as it has been reasonably and economically possible. At the same time, it has been possible for public constructors to execute construction projects tens of meters under the ground without an obligation to compensate for it. As technology advances, the utilization of the underground area becomes more diversified and extends deeper downwards. As a result, underground construction more frequently sets limitations to the use of land surface property. Ownership of a real property is secured by the constitutional protection of property. The question of the ownership dimension for the real property arises especially when the constructor of the underground space is someone other than the owner of the land surface. Regarding to the act on the Redemption of Immoveable Property and Special Rights the owner of the real property shall be entitled to full compensation for the economic loss resulting from the expropriation. Therefore, if the owner of the property had had the opportunity to utilize the underground area to be redeemed, he should be compensated for the economic loss caused by the redemption. The aim of the study was to clarify the extent of the real estate under the ground and the liability for compensation in the expropriation of the underground area. Policies regarding to compensation claims and compensation assessment methods in the underground area in Finland and internationally were investigated utilizing content analysis and case studies of previous work and precedents. According to the study, the real property in Finland extends as deep under the ground as the owner is able to utilize it in an economically effective manner. This space belongs to a protected sphere of interests and the restriction of its use as a consequence of expropriation creates a liability for a compensation. In addition, the challenge of assessing compensation was noticed. From the property protection point of view, it would be highly desirable to develop a coherent model to value the compensation in the expropriation of an underground area in Finland. en
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus 
- korvauskysymykset maanalaisten alueiden lunastuksissa fi
dc.title The extent of the ownership of real property
 - valuation and compensation in the expropriation of subsurface space en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lunastus fi
dc.subject.keyword omaisuuden suoja fi
dc.subject.keyword kiinteistö fi
dc.subject.keyword maanalainen alue fi
dc.subject.keyword korvausarviointi fi
dc.subject.keyword kiinteistön ulottuvuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201809034818
dc.programme.major Real Estate Economics fi
dc.programme.mcode ENG24 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Riekkinen, Kirsikka
dc.programme Master's Programme in Real Estate Economics (REC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse