Pääkaupunkiseudun matka-aikatutkimusten yhteensovittaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Enberg, Åsa
dc.contributor.author Perasto-Bernitz, Olga
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:30:56Z
dc.date.available 2012-03-12T07:30:56Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3337
dc.description.abstract Pääkaupunkiseudulla tehdään matka-aikatutkimuksia, joiden avulla seurataan liikenteen kehittymistä pitkällä aikavälillä sekä arvioidaan liikenneväylien parantamistarvetta. Ajoneuvoliikenteen matka-aikoja voidaan seurata ja mitata eri menetelmin. Pääkaupunkiseudulla matka-aikoja mitataan kahdella menetelmällä: rekisterikilpien automaattiseen tunnistukseen perustuvalla kamerajärjestelmällä ja kelluvan auton menetelmällä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) liikennesuunnitteluosasto käyttävät mittauksissaan kelluvan auton menetelmää ja Liikenneviraston tieosasto (ent. Tiehallinto) käyttää Digitraffic -kamerajärjestelmää. Työn päätavoitteena oli selvittää ja antaa suosituksia HSL:lle, voidaanko jatkossa matka-aikatutkimuksissa ottaa käyttöön yhdistetty menetelmä, jossa pääväylien matka-aikamittauksissa käytetään kamerajärjestelmästä saatavaa aineistoa ja katuverkkojen osuutta mitataan edelleen kelluvan auton menetelmän avulla. Tarkastelu perustui eri matka-aikatutkimusten aineistojen analysointiin, jossa tutkittiin aineistojen luotettavuutta ja laatua sekä verrattiin niitä keskenään. Työn kirjallisuusosassa perehdyttiin matka-aikamittausmenetelmiin liittyvään kirjallisuuteen sekä kerrottiin yleisistä matka-aikatutkimusten menetelmistä maailmalla. Sen jälkeen kuvattiin yksityiskohtaisesti pääkaupunkiseudulla tehtäviä ajoneuvoliikenteen matka-aikatutkimusmenetelmiä. Tutkimusosassa tarkasteltiin ensin HSL:n matka-aikamittausaineistoja, mm. laskettiin yleisimpiä tunnuslukuja. Sitten HSL:n aineistoja verrattiin sekä kamerajärjestelmän että KSV:n matka-aikamittausaineistoihin. Tutkimusosan lopussa arvioitiin kamerajärjestelmän laatua sekä esitettiin ehdotuksia HSL:n matka-aikamittausten korvaamiseksi kamerajärjestelmällä ja KSV:n kelluvan auton mittauksilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun Digitraffic -kamerajärjestelmän toiminnassa on ajoittain satunnaisia häiriöitä, mm. informaatiokatkoja, jotka vaikuttavat kamerajärjestelmästä saatavan informaation laatuun. Kamerajärjestelmän tuottama matka-aikamittausaineisto on sinänsä hyvää, jos vain kamerajärjestelmä toimii oikein. Näin ollen tällä hetkellä kamerajärjestelmästä saatavan informaation hyödyntäminen HSL:n matka-aikatutkimuksissa on mahdollista ottamalla huomioon satunnaiset toimintahäiriöt. HSL:n ja KSV:n aineistojen vertailutulokset osoittivat, että HSL:n mittausaineistoja voidaan korvata KSV:n mittausaineistoilla. fi
dc.description.abstract Different travel time studies are carried out in the Helsinki metropolitan area in order to monitor traffic development in long term and to evaluate improvement needs of transport routes. Travel time can be monitored and measured by various methods. In general two methods have been used for travel time measurements in the Helsinki metropolitan area: a road camera system providing an automatic identification of registration plates and a floating car method. The Helsinki Region Transport (HSL) and the Transportation and Traffic Planning Division of the Helsinki City Planning Department are using the floating car method; when the Finnish Transport Agency (former Road Administration) uses the "Digitraffic" road camera system. The main objective of the study was to explore a possibility of applying a combined method of the travel time measurements where data provided by the road camera system will be used for the travel time measurements on the main roads and the travel time on the street network still will be measured with the floating car method. As a result of the study recommendations to HSL were provided. Data of different travel time measurements were analyzed, and the reliability and quality of the results were verified in the study. The literature part of the study was focused on travel time measurement methods, results obtained in similar studies and on existing measurement methods worldwide in general. The research methods currently in use for travel time measurements in the Helsinki metropolitan area were described in details as well. First the HSL travel time measurement data were examined and inter alia descriptive statistics were calculated. After that the HSL travel time data were compared with the data measured by road cameras and by the Helsinki City Planning Department. In conclusion the quality of the road camera system was evaluated and proposals to replace the HSL travel time measurements by the road camera and the floating car methods were presented. The quality analysis showed an occasional poor quality of the data provided by road cameras. From time to time functional disturbances in the road camera system resulting in image breakups are being indicated. Camera-generated travel-time measurement of the material itself is good, if only the camera system works properly. Therefore for the present the data provided by the road camera system can be used in the HSL travel time research only if the occasional disturbances are recognized. On the results of comparative research the HSL travel time measurement data could be replaced by data provided by the Helsinki City Planning Department. en
dc.format.extent 104
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Pääkaupunkiseudun matka-aikatutkimusten yhteensovittaminen fi
dc.title Combining of travel time studies in the Helsinki metropolitan area en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta fi
dc.subject.keyword matka-aikamittaus fi
dc.subject.keyword kelluvan auton menetelmä fi
dc.subject.keyword rekisterikilpitunnistus fi
dc.subject.keyword travel time measurement en
dc.subject.keyword floating car method en
dc.subject.keyword camera system method en
dc.subject.keyword ANPR en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203151568
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Liikennetekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-71
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account