Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Vaittinen, Olli
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:29:46Z
dc.date.available 2012-03-12T07:29:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3333
dc.description.abstract Ilmastonmuutoksen estämiseksi on paineita muuttaa energiantuotantoa ympäristöystävällisempään suuntaan. Suomessakin on sitouduttu vähentämään päästöjä reilusti. Sähköntuotannossa tavoitellaan jopa nollapäästöjä pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa uusiutuvien energialähteiden lisäämistä. Tyypillisiä uusiutuvia energialähteitä ovat tuuli, aurinko ja vesi. Vesivoimaa Suomessa on ollut käytössä jo pitkään ja se on toiminut hyvänä tehotasapainon säätäjänä. Tuuli- ja aurinkovoimaa ei voida säätää muuten kuin alaspäin, mutta sitä ei ole kannattavaa eikä järkevää tehdä. Tarkoituksena on ottaa kaikki irti tuuli- ja aurinkovoimasta ja muilla keinoilla säätää tehotasapainoa. Työssä perehdytään näihin muihin keinoihin tehotasapainon säätämiseksi. Työ on kirjallisuuskatsaus hajautetun sähköntuotannon ja kuormien ohjaamisen integroinnista sähköjärjestelmään. Työn alussa esitellään potentiaalisia pienen mittakaavan CHP -teknologioita sekä ohjattavia kuormia ja kuinka paljon niissä on tehopotentiaalia. Niiden lisäksi järkevät energianlähteet esitellään lyhyesti. Työssä käsitellään myös pienvoimalaitosten verkkoon liittymistä ja sähkömarkkinoita pienvoimalaitosten kannalta. Lopuksi työssä käsitellään AMR -järjestelmää ja siihen liittyviä asioita sekä virtuaalinen voimalaitos -konseptia. Virtuaalinen voimalaitos sisältää pieniä tuotantolaitoksia ja ohjattavaa kuormaa. Aggregaattorin välityksellä virtuaalinen voimalaitos voi käydä kauppaa sähkömarkkinoilla. Suomessa aggregaattorina toimisi sähkön myyjä, koska se on jo valmiiksi toimijana sähkömarkkinoilla, jolloin kaupankäynnistä ei aiheudu suuria ylimääräisiä kustannuksia. Ainakin kuormien ohjaaminen onnistuu suoraan uuden AMR -järjestelmän avulla. Tuotantolaitosten ohjaamiseen tarvitaan todennäköisesti parempi järjestelmä. Virtuaalinen voimalaitos siis mahdollistaa pienvoimantuottajien pääsyn sähkömarkkinoille. Kun pienvoimantuotanto perustuu ympäristöystävälliseen energiaan, vähenevät sähköntuotannon päästöt. fi
dc.description.abstract In order to avoid climate change, we are under pressure to change energy production to become more environmentally friendly. Finland is committed to dramatically reduce emissions. Even zero emissions is the target for electricity production in the future. This means increasing the usage of renewable energy sources. Typical renewable energy sources are wind, sun and water. Water-power has been in use for a long time in Finland and has been very effective in controlling the power balance. We can only control wind power and solar power downwards but this is not reasonable. The goal is to make the most of wind and solar power and control the power balance by other means. This thesis is a literature survey of the integration of distributed generation and load control into the electricity system. Potential small-scale CHP technologies and controllable loads are presented first, along with how much power potential they have. In addition, reasonable energy sources are briefly reviewed. The thesis also handles the connection of small power plants to the grid and electricity markets for small power plants. Finally, the AMR-system, matters related to it and the Virtual Power Plant concept are presented. A Virtual Power Plant includes both small power plants and controllable load. A Virtual Power Plant can act in the electricity markets through an aggregator. In Finland the best aggregator would be the electricity retailer because it is already active in the markets and imposes no extra cost for trading the Virtual Power Plant's power transfer to the markets. An AMR-system can control loads directly but controlling power plants perhaps needs better a system. A Virtual Power Plant makes possible small-scale generation access to markets. When small-scale generation is based on environmentally friendly energy sources, emissions from electricity production will be significantly reduced. en
dc.format.extent [10] + 65
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi fi
dc.title Aggregating small-scale generation into a virtual power plant en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword CHP en
dc.subject.keyword distributed generation en
dc.subject.keyword load control en
dc.subject.keyword aggregator en
dc.subject.keyword CHP fi
dc.subject.keyword haajutettu sähköntuotanto fi
dc.subject.keyword kuorman ohjaaminen fi
dc.subject.keyword aggregaattori fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203151564
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account