Internetin sisällönjakelu kaksipuolisena markkinana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Levä, Tapio
dc.contributor.author Zhang, Nan
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:28:23Z
dc.date.available 2012-03-12T07:28:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3328
dc.description.abstract Sisällön määrä kasvaa Internetissä ja nykyisen Internetin kyky skaalautua Internetin kapasiteetin kasvavaan kysyntään on epäselvä. Tämän selvittääkseen lukuisia tutkimuksia tulevaisuuden Internetistä on käynnistetty, mukaan lukien tietopohjainen verkko (information networking). Tämä työ hyödyntää arvoverkkoja ja kaksipuolisten markkinoiden teoriaa selittämään nykyiset ja ennustamaan tulevaisuuden markkinarakenteet Internet sisällönjakelussa. Rakennettuja arvoverkkoja ja SWOT analyysia käytetään eri sisällönjakelumallien vertailemiseen; asiakas-palvelin-, CDN- ja CCN-malli. Lisäksi, tietopohjaisen verkon (CCN) markkinapotentiaalia tutkitaan. Neljä kaksipuolista markkinaa on tunnistettu Internetin yhteyskerroksella tässä työssä ja kaksipuolinen analyysi ennustaa CDN:n ja palvelutarjoajien kasvamista. Toisaalta sisällöntarjoajien määrää odotetaan laskevan kaksipuolisen markkinan analyysin perusteella. Arvoverkkoanalyysi osoittaa, että CDN ja CCN mallit vähentävät pääsyverkon tarjoajien liikennettä muiden tarjoajien verkkoihin (off-net liikenne). Jos pääsyverkon tarjoajien off-net liikenne vähenee huomattavasti, CCN mallilla voi olla markkina-arvoa. Sisällönjakelumalleille laadittujen arviointikriteerien perusteella tehty SWOT analyysivertailu osoittaa, että useimmat sidosryhmät arvostavat CDN ja CCN malleja kun taas sisällöntarjoaja selvästi suosii CCN mallia. Tulokset ovat arvokkaita, koska ne tunnistavat tarpeen tehdä lisätutkimusta tietopohjaisen verkon liiketoimintamalleista ja toteutettavuudesta. fi
dc.description.abstract The amount of content is increasing in the Internet but the current Internet's ability to scale with the growing demand for Internet capacity is unclear. To determine this, various studies on the future of the Internet have been initiated; including studies on information networking. This work utilises value networks and the two-sided market theory in explaining the current and predicting the future market structure of Internet content delivery. The formulated value networks and SWOT analysis are used for comparing the different content delivery models; the client-server model, Content Delivery Networks (CDNs) and the Content Centric Network (CCN) model. In addition, the market potential for information networking (CCN) is investigated. Four two-sided markets in the Internet interconnection layer are identified in this work and the two-sided analysis predicts the consolidation of CDNs and Internet service providers (ISPs). However, the number of content providers is expected to rise based on the two-sided market analysis. The value network analysis shows that the CDN and CCN models reduce off-net traffic compared to the client-server model for Internet access providers (IAPs). If the off-net cost for IAPs is reduced significantly, the CCN model may have a business case. The SWOT analysis comparison based on the formulated evaluation criteria for content distribution models concludes that most stakeholders prefer CDN and CCN models, whereas the content provider clearly favours CCN. The results are valuable in recognising the need for further research on the information networking's business model and the feasibility of implementation. en
dc.format.extent [9] + 68
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Internetin sisällönjakelu kaksipuolisena markkinana fi
dc.title Internet Content Delivery as a Two-sided Market en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword two-sided markets en
dc.subject.keyword future Internet en
dc.subject.keyword CCN en
dc.subject.keyword CDN en
dc.subject.keyword client-server model en
dc.subject.keyword value networks en
dc.subject.keyword SWOT en
dc.subject.keyword kaksipuoliset markkinat fi
dc.subject.keyword tulevaisuuden Internet fi
dc.subject.keyword CCN fi
dc.subject.keyword CDN fi
dc.subject.keyword asiakaspalvelin malli fi
dc.subject.keyword arvoverkot fi
dc.subject.keyword SWOT fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131559
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account