Ontologiat ja laskennalliset menetelmät perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Korhonen, Timo
dc.contributor.author Jokiniemi, Joonas
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:27:28Z
dc.date.available 2012-03-12T07:27:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3325
dc.description.abstract Perinteinen kiinalainen lääketiede (PKL) on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, jonka tarkoituksena on terveyden ylläpito, tautien ennaltaehkäisemisen ja terveydellisten ongelmien hoito. Useat vuosittain julkaistavat tutkimukset tukevat hoitojen tehokkuutta ja PKL onkin jatkuvasti kasvattamassa suosiotaan maailmanlaajuisesti. Kiinassa PKL ollut suosittu hoitomuoto jo pitkään ja nykyään sitä harjoitetaan rinnakkain länsimaisen lääketieteen kanssa. Viime vuosikymmeninä tapahtuneen tietotekniikan kehityksen ja yleistymisen myötä myös PKL:n menetelmät ovat muuttuneet ja tietotekniikkaa on alettu hyödyntämään PKL:n tutkimuksessa. PKL:n tietoa on tallennettu digitaaliseen muotoon, minkä seurauksena on syntynyt suuri määrä erilaisia tietokantoja. Tieto on jakautunut eri tietokantoihin, joiden terminologia ei ole yhtenevää. Tämä aiheuttaa ongelmia tiedon löytämisessä ja tietoa hyödyntävien sovellusten kehittämisessä. Tässä työssä selvitetään, mitä PKL on, ja mikä sen asema on nykyään Kiinassa ja muualla maailmalla. Työn tarkoituksena on tutkia PKL:n tietoteknisten sovelluksen kehittämistä ja siihen liittyviä haasteita. Työssä perehdytään PKL:n ontologioiden ja semanttisten työkalujen toimintaan, sekä PKL:n laskennallisiin menetelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi kerrotaan uusimmista kansainvälisesti merkittävistä projekteista ja pohditaan tulevaisuuden näkymiä. Jo kehitetyt PKL:n tietotekniset sovellukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia tiedon etsimiseen ja parantavat tutkijoiden mahdollisuutta jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Tietokoneavusteiset diagnoosityökalut ja asiantuntijajärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia lääkärin tekemän diagnoosin varmistamiseen. Tulevaisuudessa laskennallisia menetelmiä hyödyntäen voitaisiin tarjota terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja verkossa. fi
dc.description.abstract Traditional Chinese Medicine (TCM) has been used for thousands of years in China for the purposes of health maintenance, disease prevention and treatment of health problems. Several published studies support the effectiveness of TCM treatments and the global use of TCM is constantly increasing. In China, Western and Chinese medicine are practiced in parallel. During the past few decades, the use of information technology in medicine has increased rapidly. The development of information technology has opened up new possibilities for information storage and sharing, as well as communication and interaction between people. Along with the growing use of information technology, a wide variety of patient databases and other electronic sources of information have emerged. However, the information is fragmented and dispersed, and the terminology is ambiguous. The objective of the thesis is to examine the position of TCM today, and to find out what changes and new opportunities the modern information technology brings for different aspects of TCM. This study describes how ontologies and semantic tools can be utilized when collecting existing knowledge and combining different databases. Also different computational methods and TCM expert systems are introduced. Finally, the most recent projects in the field of TCM are discussed and the future challenges are reflected. The computational methods for TCM, such as diagnostic tools and expert systems, could be very useful in anticipating and preventing health problems. E-science and knowledge discovery offer new ways for knowledge sharing and cooperation. TCM expert systems can be used to generate diagnosis or automatic clinical alerts. In the future, a comprehensive and easily accessible online health service system could be developed and used to improve the health and well-being of people. en
dc.format.extent [11] + 56
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Ontologiat ja laskennalliset menetelmät perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä fi
dc.title Ontologies and Computational Methods for Traditional Chinese Medicine en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Traditional Chinese Medicine en
dc.subject.keyword ontology en
dc.subject.keyword semantic tools en
dc.subject.keyword computational methods en
dc.subject.keyword data mining en
dc.subject.keyword expert systems en
dc.subject.keyword knowledge discovery en
dc.subject.keyword perinteinen kiinalainen lääketiede fi
dc.subject.keyword ontologia fi
dc.subject.keyword semanttiset työkalut fi
dc.subject.keyword laskennalliset menetelmät fi
dc.subject.keyword datan louhinta fi
dc.subject.keyword asiantuntijajärjestelmät fi
dc.subject.keyword tiedon löytäminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131556
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Jyri
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account