Työpöytävirtualisoinnin käyttäjäkokemuksen analysointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hyvönen, Ilkka
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:27:10Z
dc.date.available 2012-03-12T07:27:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3324
dc.description.abstract Työpöytävirtualisointi on tekniikka jossa suuri osa tietokoneen käyttäjien tarvitsemasta tiedonkäsittelykapasiteetista sijaitsee verkossa olevissa palvelimissa, toisin kuin nykyisessä mallissa jossa suuri osa kapasiteetista sijaitsee käyttäjien päätelaitteissa. Työpöytävirtualisoinnilla käyttäjät voivat suorittaa ohjelmia joko ns. kevyellä asiakaspäätteellä (engl. thin client) tai tavallisella tietokoneella, jotka ovat suorituksen aikana yhteydessä palvelimeen. Tämän työn tarkoituksena on selvittää kuluttajille suunnatun virtualisointipalvelun tarjoamaa käyttäjäkokemusta loppukäyttäjille, palvelun tarjoamaa ajan ja vaivan säästöä sekä arvioida yksityisyyden ja tietoturvan vaikutusta käyttäjiin. Tavoitteena oli lopuksi kehittää kuvaava malli, jolla pyritään arvioimaan rahallisesti palvelun nettohyötyä käyttäjille. Oikealla tavalla toimiessaan palvelussa esiintyy vikatilanteita sekä hitautta tavallista tietokonetta vähemmän, ja tiedon katoamista ja muita ongelmia voidaan vähentää. Käyttäjillä saattaa aluksi olla yksityisyyden uhan tunnetta sekä mahdollisten tietoturva- ja luotettavuusongelmien aiheuttamaa epämukavuutta. Vähitellen skeptisyys kuitenkin vähenee jos palvelu toimii ongelmitta. Palvelun lanseerauksen yhteydessä asiakkaiden skeptisyys voi kuitenkin olla merkittävä haaste. Tuotteen nettohyöty on tyypillisellä käyttömäärällä yli 1000 euroa kuukaudessa. Palvelun käyttöaika on suuri verrattuna muihin palveluihin, ja nettohyöty lasketaan ns. nollatasosta. Nettohyötyyn tulee vielä muitakin kustannuksia ja nettohyöty on yleensä moninkertainen palveluiden hinnoitteluun verrattuna. Palvelun eduista huolimatta sen ei pitäisi olla hinnaltaan merkittävästi tavallista tietokonetta kalliimpi käyttää, koska kuluttajat ovat herkkiä hintojen suhteen. fi
dc.description.abstract Desktop virtualization is a technology where most of the computing capacity required by users is located in servers in the network, whereas nowadays most of the capacity is located in user terminals. With desktop virtualization, users can run applications with a thin client, or an ordinary computer, which are connected to a server during the usage. The purpose of this thesis is to analyze the user experience that is offered by desktop virtualization for the end users, the time and effort saved by the users, and to analyze the effect of privacy and security on users. The aim is to develop a descriptive model to analyze the monetary net benefit for the user. When the service is working correctly, there will be less problems and slowness than with a normal computer, and data loss and other problems can also be reduced. The users might feel loss of privacy at first, and they might feel uncomfortable because of the possible data security and reliability issues. The scepticism will decrease if the service will work without any problems. The customer skepticism might still be a challenge when launching the service. The net benefit with a typical amount of use is over 1000 Euros per month. The usage time is large compared to other service, and the net benefit is calculated from so-called zero level. There will be other costs for the users, and net benefit is usually many times the price of a service. Despite the benefits the service should not be much more expensive to use than an ordinary computer, because customers are sensitive to pricing. en
dc.format.extent [6] + 66
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Työpöytävirtualisoinnin käyttäjäkokemuksen analysointi fi
dc.title User Experience Analysis of a Desktop Virtualization Service en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword user experience en
dc.subject.keyword desktop virtualization en
dc.subject.keyword virtualization en
dc.subject.keyword DaaS en
dc.subject.keyword Desktop as a Service en
dc.subject.keyword cloud computing en
dc.subject.keyword cloud service en
dc.subject.keyword käyttäjäkokemus fi
dc.subject.keyword työpöytävirtualisointi fi
dc.subject.keyword virtualisointi fi
dc.subject.keyword DaaS fi
dc.subject.keyword Desktop as a Service fi
dc.subject.keyword pilvipalvelu fi
dc.subject.keyword pilvilaskenta fi
dc.subject.keyword cloud computing fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131555
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account