Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Inkeroinen, Antti
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:24:24Z
dc.date.available 2012-03-12T07:24:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3314
dc.description.abstract Sosiaalinen media on Sanastokeskuksen määritelmäluonnoksen mukaan teknologian avustama uudenlainen viestintämuoto, jossa välitetään käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutteisesti tuotettua tietoa ja luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia verkostoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tarkemmin mitä sosiaalinen media on, mitä merkitystä sillä on yritysten kannalta ja miten sitä tällä hetkellä käytetään suomalaisissa yrityksissä. Kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haettiin vastauksia aikaisempien tutkimusten, tilastojen ja kirjallisuuden avulla. Sosiaalisen median käyttöä suomalaisissa yrityksissä tutkittiin empiirisesti verkkopohjaisen kyselyn vastauksista muodostetun aineiston avulla. Kysely lähetettiin liikevaihdoltaan Suomen 500 suurimmalle yritykselle sähköisesti. Tutkimuksessa löydettiin, että sosiaalinen media on erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, jolla on vaikutuksia niin yksilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan kannalta. Vaikutukset näkyvät ja tuntuvat yrityksissä toimintaympäristön muutosten kautta, jotka pakottavat yritykset sopeuttamaan sekä ulkoista, että sisäistä toimintaansa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että sosiaalinen media soveltuu tukemaan erityisen hyvin tietoperusteisten organisaatioiden toimintaa. Tutkimuksen empiirisessä osassa selvisi, että sosiaalista mediaa hyödyntää omassa toiminnassaan jo melkein puolet kyselyyn vastanneista 114 suomalaisesta yrityksestä. Yritykset suhtautuvat yleisesti ottaen positiivisesti sosiaaliseen mediaan ja uskovat sen merkityksen kasvavan tulevina vuosina. fi
dc.description.abstract Social media is a new way to communicate that is supported by information and communications technologies. In social media, people share collaborative produced information and create and maintain social networks. The purpose of this research was to find out what social media is, how it affects the corporations and how it's currently used by Finnish corporations. Previous studies and literature related to social media was used to find answers to the first two questions. Social media usage was studied with the help of the online survey that was sent to 500 largest Finnish companies. According to the results of the research, social media has grown as a huge societal phenomenon especially during the last five years. It has a significant impact on individuals, corporations and on a whole society. The corporations see the impact in the quickly changing market place that forces corporations to adapt their internal and external activities. Social media seems to support particularly well activities in the knowledge based organizations. In empirical part, it was found out that social media is already utilized by almost half of the companies that responded to the survey. Overall the companies seem to feel very positive towards the social media and also expect that the importance of the social media will significantly increase in the coming years. en
dc.format.extent 104 + [7]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä fi
dc.title Social media in Finnish corporations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword social media en
dc.subject.keyword Web 2.0 en
dc.subject.keyword social software en
dc.subject.keyword knowledge management en
dc.subject.keyword Enterprise 2.0 en
dc.subject.keyword blogs en
dc.subject.keyword wikis en
dc.subject.keyword media en
dc.subject.keyword communications en
dc.subject.keyword sosiaalinen media fi
dc.subject.keyword Wen 2.0 fi
dc.subject.keyword sosiaaliset ohjelmistot fi
dc.subject.keyword tietojohtaminen fi
dc.subject.keyword Yritys 2.0 fi
dc.subject.keyword blogit fi
dc.subject.keyword wikit fi
dc.subject.keyword media fi
dc.subject.keyword viestintä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131545
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account