Käyttäjäystävällinen esitystekniikka

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kivistö, Juha
dc.contributor.author Hokkanen, Tommi
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:22:51Z
dc.date.available 2012-03-12T07:22:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3309
dc.description.abstract Nykyaikaiselle esitystilalle asetetaan kovat vaatimukset. Tilat suunnitellaan käyttötarkoitukseltaan hyvin monipuolisiksi: niissä pitää pystyä järjestämään erilaisia tapahtumia, kuten kokouksia, esitelmiä, koulutuksia ja valmennuksia. Tilaisuuksista halutaan elämyksellisiä ja siksi esitystekniikan pitää vastata hyvin erilaisiin tarpeisiin. Usein monipuolista esitystekniikkaa ei osata hyödyntää täysipainoisesti. Esiintyjät ovat harvoin AV-alan ammattilaisia ja siksi järjestelmien käytettävyyteen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Tämä diplomityö paneutuu esitystekniikan käytettävyyteen ja pyrkii vastaamaan kysymykseen: Kuinka rakentaa helppokäyttöinen esitysjärjestelmä kokoustilaan? Tutkimus koostui viidestä vaiheesta. 1) Järjestelmien tyypillisten käyttäjien profiilin analysointi. 2) Järjestelmien käytettävyyden suurimpien ongelmakohtien selvittäminen. 3) Ratkaisuiden löytäminen yleisimpiin ongelmakohtiin. 4) Pilottijärjestelmän toteutus. 5) Käytettävyystutkimus, jossa evaluoitiin tiettyjen ratkaisumallien toimintaa. Tutkimuksessa havaittiin, että kokoustilan Suurimmat käyttäjien kokoustiloissa kohtaamat haasteet liittyvät tietokoneen kuvan saaminen esityslaitteen näytölle. Järjestelmän käytettävyyden havaittiin muodostuvan suuresta määrästä pieniä yksittäisiä palasia. Helppokäyttöisen järjestelmän rakentamisessa tuleekin ottaa huomioon kokonaisuus, joka koostuu tilan käyttötarkoituksesta, valaistuksesta, äänentoistosta, akustiikasta, kaapeloinnista, esityslaitteistosta sekä tilan hallintajärjestelmistä. Tutkimuksen tärkein havainto oli, että monipuolinenkin esitysjärjestelmä on mahdollista tehdä helppokäyttöiseksi. Käyttäjäystävällisen järjestelmän edellytys on kuitenkin että se suunnitellaan alusta asti käytettävyyden ehdoilla. fi
dc.description.abstract There are strict requirements for a modern presentation space. The venues are designed for multipurpose use: they must be able to host a variety of different events, such as meetings, presentations, trainings and coaching. The events should be memorable and therefore the presentation technology should respond to a variety of needs. Users are often unable to take full advantage of the versatile presentation technologies installed at the venues. The presenters are rarely AV-technology expertise, and because of this the usability of the systems should receive increased attention. This master's thesis focuses on the usability of presentation technology and strives to answer the question: How to build an easy-to-use presentation system for a meeting room? The study consisted of five phases. 1) The analysis of typical user profiles. 2) Examining the biggest usability problems. 3) Finding solutions to the most typical problems. 4) Implementing a user-friendly presentation room. 5) Usability testing and evaluation of certain solutions. It was observed in the study that the biggest challenges the users face is in presenting images from a computer using the display systems in the presentation space. The overall usability of a presentation system was noticed to depend on a large number of isolated factors. In building a user-friendly system, one needs to take into account the entirety that consists of the use of the room, lighting, sound system, acoustics, cabling, presentation equipment and control systems. It is possible to make even a versatile AV-system user-friendly - this is the most important observation of the study. However, this requires that the entire system is designed from ground up with usability as its highest priority. en
dc.format.extent 96
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Käyttäjäystävällinen esitystekniikka fi
dc.title User-Friendly Presentation Technology en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword AV-tekniikka fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword user-centered design en
dc.subject.keyword user interface en
dc.subject.keyword AV Technology en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131540
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Vuorovaikutteinen digitaalinen media fi
dc.programme.mcode T-111
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Takala, Tapio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account