Orientation awareness in declarative user interface languages for mobile devices: A case study and evaluation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tarkoma, Sasu
dc.contributor.advisor Lindström, Tancred
dc.contributor.author Martelin, Tomas
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:20:18Z
dc.date.available 2012-03-12T07:20:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3300
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa lähdemme modernien älypuhelinten sovelluskehityksen maailmaan, jossa fokusoimme deklaratiivisiin metodeihin käyttöliittymäsuunnittelussa yhdistettynä orientaatiotietoisuuden ominaisuuteen. Ohjelmistokehitystyökalut alkavat yhä enemmän käyttää deklaratiivisia kieliä erottaakseen ulkomuodon sisäisiltä toiminnoilta. Tällä edistetään sovelluksen käyttäjäelämyksen luomista ja sallitaan käyttöliittymän toiminnallisuudesta riippumaton kehitys. Orientaatiotietoisuus tarkoittaa, että yksikkö pystyy havaitsemaan, onko se suunnattu pystysuunnassa vai kääntynyt 90 astetta ja näin maksimoimaan vaakatason leveyden. Toiminto on luonnollinen seuraus siitä, että mobiililaitteen näytön tarjoama tila on vakavasti rajoittunut ja laite on helposti käännettävissä. Käyttötapaus on orientaatiotietoinen laskin, joka vaakatasossa saa lisää nappeja tieteellisille toiminnoille, samalla tavalla kuin Applen iPhone OS:iin perustuvien laitteiden standardityökaluista löytyvä laskin. Valittuja alustoja ovat Android Googlelta Eclipse-pohjaisella Android SDK-kehitysympäristöllään, iPhone Applelta XCode-kehitystyökalukokoelmallaan sekä Qt Quick Nokialta omalla integroidulla kehitysympäristöllään Qt Creator. Tulemme näkemään miten alustoille on valittu hyvinkin erilaisia menettelytapoja. Kun Android ja iPhone perustavat omia deklaratiivisia käyttöliittymäkoodejaan XML:ään, on Qt Quick omalla QML-kielellään sen sijaan valinnut olla toteuttamatta XML-standardia ja käyttää skriptin kaltaista kieltä. fi
dc.description.abstract In this thesis we enter the world of application development for modern smartphones with focus on declarative methods for designing user interfaces combined with the orientation awareness feature. Software development tools are taking declarative user interface languages into use in order to separate the outer appearance from inner functionality. This is to facilitate user experience creation for the application and allowing development of user interfaces independently of the functionality itself. Orientation awareness means that the device is able to detect if it is positioned vertically or turned 90 degrees maximize horizontal width. The function is a natural consequence of the fact that the screen real estate of a mobile device is severely limited and the unit is easily turned. The use case is an orientation aware calculator that gets added buttons for scientific functionality in landscape mode, much like the calculator bundled with Apple's iPhone OS equipped devices. The chosen platforms for this research are Android by Google with its Eclipse based SDK, the iPhone by Apple with its XCode development suite and Qt Quick by Nokia with its Qt Creator IDE. We find out that the paths chosen for the platforms are quite different from each other. While Android and iPhone have XML based declarative code representing the interfaces, Qt Quick with its QML language is not XML based, instead it is a script language. en
dc.format.extent [9] + 67
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Orientation awareness in declarative user interface languages for mobile devices: A case study and evaluation en
dc.title Orientationsmedvetenhet i deklarativa språk för användargränssnitt i mobila enheter; en fallstudie och utvärdering en
dc.title Orientaatiotietoisuus mobiililaitteiden deklaratiivisissa käyttöliittymäkielissä; tapaustutkimus ja arvostus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword mobiili fi
dc.subject.keyword älypuhelin fi
dc.subject.keyword deklaratiivinen fi
dc.subject.keyword XML fi
dc.subject.keyword orientaatiotietoisuus fi
dc.subject.keyword layout fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword mobile en
dc.subject.keyword smartphone en
dc.subject.keyword declararative en
dc.subject.keyword XML en
dc.subject.keyword orientation awareness en
dc.subject.keyword layout en
dc.subject.keyword user interface en
dc.subject.keyword mobil sv
dc.subject.keyword smart mobiltelefon sv
dc.subject.keyword deklarativ sv
dc.subject.keyword XML sv
dc.subject.keyword orientationsmedvetenhet sv
dc.subject.keyword layout sv
dc.subject.keyword användargränssnitt sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131531
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietokoneverkot fi
dc.programme.mcode T-110
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ylä-Jääski, Antti


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse