Bittivirheiden mittausjärjestelmä radiorelesysteemiä varten ja katsaus virheenkorjausmenetelmiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Liinaharja, Markus
dc.contributor.author Loikala, Risto
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:16:47Z
dc.date.available 2012-03-12T07:16:47Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3288
dc.description.abstract Radiokanavien ominaisuudet vaihtelevat suuresti langattomassa viestinnässä ja on tärkeää tuntea kuinka signaali käyttäytyy siinä. Binäärinen signaali, riippuen polusta jonka se kulkee, voi kokea erilaisia muutoksia kun sitä ympäröivä ympäristö vaikuttaa siihen. Tämä johtaa virheisiin vastaanottimen saamassa tiedossa joita meidän tarvitsee välttää jotta onnistunut tiedon siirto voisi tapahtua. Tämän diplomityön tarkoituksena on katsoa kuinka me voisimme mitata virheitä bitti-tasolla radiorelejärjestelmässä, tarkastella erilaisia virheenkorjauskoodeja joita on käytetty tai käytetään ja kanavamalleja joita käytetään kuvaamaan niitä olosuhteita joita lähetetty signaali voi kohdata. Kanavien bitti-tason mittauksia varten kehitettiin ohjelma joka voi lähettää ja vastaanottaa dataa joka tunnetaan bitti-tasolla. Kun kyseinen tieto on matkustanut kanavan läpi, sitä voidaan verrata vastaanottimessa sen alkuperäiseen muotoon jonka perusteella pystymme havaitsemaan virheet bitti-tasolla ja tästä tiedosta pystymme luomaan mallin kanavan käyttäytymiselle. Siitä vastaavasti pystymme päättelemään miten jokin virheenkorjauskoodi toimisi kyseisessä kanavassa. Mittauksia suoritettiin käyttäen tätä ohjelmaa laboratorio-olosuhteissa oikealla radiorelejärjestelmällä. Nämä mittaukset suoritettiin yhdistämällä relejärjestelmät kaapelilla ja asettamalla säädettävä vastus toiseen päähän jolla pystyimme simuloimaan vaihtelevaa etäisyyttä järjestelmien välillä muuttamalla vastuksen kokoa. Työssä tehdyt mittaukset antoivat meille tuloksia jotka osoittivat kohti erästä kanava mallia ja osoittivat että ohjelmaa voidaan käyttään sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. fi
dc.description.abstract The properties of radio channels vary greatly in the wireless medium and it is important to know how a signal behaves in such. A binary signal, depending on the path that it travels, can experience various changes in it as the surrounding environment affects it. This will results in errors in the data at the receiver that need to be avoided for a successful transmission of data to occur. The goal of this thesis is to see how we could set up and measure the errors occurring in a radio relay system at the bit level, take a look at various manners of error control coding that are or have been in use and channel models that are used to model the conditions that a transmitted signal may face. For the bit-level measurement of channels, a program was programmed that can send and receive data, which is known on the bit-level. The information that has passed through the channel can then be compared at the receiver to its original form to detect errors on the bit-level and this information can then be used to create a model of the error behaviour of the channel. This information can then be used for determining how certain error control coding would fare in the channel. Measurements were done using the program in laboratory conditions with an actual radio relay system. The measurements were done with an adjustable resistor placed at the end of a wired connection connecting the two relay systems, which could be adjusted to simulate differing distances between the two relays. The measurements done gave us results that pointed towards a certain model and showed that the program can be used for its intended purpose. en
dc.format.extent [5] + 73
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Bittivirheiden mittausjärjestelmä radiorelesysteemiä varten ja katsaus virheenkorjausmenetelmiin fi
dc.title A Bit Error Measurement Set-Up for a Radio Relay System and a Survey of Error Control Techniques en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword error control coding en
dc.subject.keyword radio channel en
dc.subject.keyword measurement en
dc.subject.keyword channel model en
dc.subject.keyword programming en
dc.subject.keyword virheenkorjauskoodaus fi
dc.subject.keyword radiokanava fi
dc.subject.keyword mittaus fi
dc.subject.keyword kanavamalli fi
dc.subject.keyword ohjelmointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131519
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account