Puheen adaptiivinen jälkisuodatus mobiililaitteissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Jokinen, Emma
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:14:14Z
dc.date.available 2012-03-12T07:14:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3279
dc.description.abstract Puheen ehostusta tarvitaan kohinaisen puheen laadun ja ymmärrettävyyden parantamisessa. Tässä työssä suunniteltiin matkapuhelimiin tarkoitettu jälkisuodatusalgoritmi. Tämän jälkiprosessoinnin tarkoituksena oli korostaa joitakin taajuusalueita puheessa siten, että sen ymmärtäminen olisi edelleen mahdollista hyvin kovassa kohinassa. Jälkiprosessoinnin alussa soinnillisen puhekehyksen formanttitaajuudet haettiin tarkastelemalla sen LP-spektrissä olevia piikkejä. Tämän jälkeen ensimmäistä löydettyä formanttia vaimennettiin ja toista vahvistettiin. Ideana oli siirtää energiaa korkeammille taajuuksille, jossa kohinan energiataso olisi matalampi. Formanttisuotimen kertoimet optimoitiin kuuntelukokeen avulla ja sen mahdollinen kallistus kompensoitiin ensimmäisen asteen alipäästösuotimella. Lopullisen jälkisuotimen suorituskykyä tarkasteltiin sekä tutkimalla sen vaikutusta erilaisiin soinnillisiin äänteisiin että vertailemalla suodinta muihin jälkisuotimiin. Saatujen tulosten perusteella voitiin päätellä, että toteutettu menetelmä toimi halutulla tavalla ja onnistui parantamaan puheen ymmärrettävyyttä. Tarkasteluissa tuli kuitenkin ilmi myös yllättäviä piirteitä, kuten formanttien siirtymisiä, jotka vaativat lisätutkimusta. Verrattuna muihin jälkisuodatussysteemeihin, jotka on suunniteltu toimimaan kovassa kohinassa, työssä kehitetyn algoritmin etuna ovat sen adaptiivisuus ja säädettävyys. fi
dc.description.abstract Speech enhancement is needed to improve the quality and intelligibility of speech degraded by noise. In this thesis, a post-filtering approach for the mobile communication environment was designed. The purpose of this post-processing scheme was to enhance certain frequency regions of speech, so that when it was degraded with a very high level of noise, the speech could still be understood. The post-processing worked by locating the formants of a voiced speech frame by extracting the peaks of the LP spectrum. After this, the first formant was attenuated and the second one enhanced. The idea was to move energy to higher frequencies where the energy level of the noise was lower. The coefficients of the formant filter were optimized with informal listening tests, and the possible tilt of the filter was compensated with a first order low-pass filter. The performance of the post-processing algorithm was studied by analyzing its effects on different voiced sounds and by comparing the filter to other post-filters. It was concluded that the post-processing worked as intended and improved the intelligibility of speech. Some unexpected behavior, such as shifted formants, was also encountered and needs to be further studied. The advantages of this approach are its more adaptive and tunable structure compared to the other methods used for post-processing in high noise levels. en
dc.format.extent ix + 61
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Puheen adaptiivinen jälkisuodatus mobiililaitteissa fi
dc.title Adaptive post-filtering of speech in mobile communications en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword speech enhancement en
dc.subject.keyword post-filtering en
dc.subject.keyword fomant en
dc.subject.keyword puheen ehostus fi
dc.subject.keyword jälkisuodatus fi
dc.subject.keyword formantti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131510
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Alku, Paavo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account