Tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet kognitiivisen radion käyttöönotolle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huhtala, Margit
dc.contributor.author Engelberg, Jan
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:13:13Z
dc.date.available 2012-03-12T07:13:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3275
dc.description.abstract Tässä diplomityössä esitetään taajuushallinnollisia toimia, jotka mahdollistavat kognitiivisen radion käyttöönoton lähitulevaisuudessa. Taajuushallinnollisten toimien tulee olla mahdollisimman kattavia siten, että samanlaisia radiolaitteita voidaan käyttää samanlaisilla periaatteilla ja säännöillä maailmanlaajuisesti. Taajuushallinnolliset toimet ovat riippuvaisia kognitiivisen radion kyvyistä havaita ja väistää taajuusalueella olevat signaalit sekä sen jälkeen toimia aiheuttamatta haitallisia häiriöitä nykyiselle käytölle. Nämä yhteiskäytön vaatimukset tulee ottaa huomioon sääntelyssä. Taajuushallinnolliset toimet yksinään eivät mahdollista kognitiivisen radion käyttöönottoa, sillä monet tässä työssä esitetyt tekniikat vaativat lisää tutkimustyötä toiminnallisuuden todentamiseksi. Osa näistä tekniikoista on edelleen periaatetasolla. Kognitiivisen radion testauskäyttö todellisessa radioympäristössä tulee sallia, jotta tutkimustulokset ja taajuushallinnollisilla toimilla asetettujen käyttörajoitusten soveltuvuus voidaan varmistaa. Vuonna 2007 kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) radiokonferenssissa (WRC-07) hyväksyttiin vuoden 2012 konferenssille asiakohta, jossa ohjelmistoradion ja kognitiivisen radion käyttöönoton vaatimia hallinnollisia toimia tulee tutkia. Lähitulevaisuudessa suurimman vaikutuksen kognitiivisen radion käytölle antaa vuoden 2012 radiokonferenssin tulos. fi
dc.description.abstract This thesis provides guidance for regulatory measures which enable the introduction of cognitive radio in the near future. These measures should be globally harmonised in order to allow the same principles and rules to be used with cognitive radio systems (CRS) around the world. Regulatory measures rely on the capabilities of CRS to detect and monitor spectrum in order to avoid existing usage. Based on this information CRS may operate, however, it should not cause harmful interference to existing usage. Regulation should take into account these requirements of shared use. There are a number of questions related to regulatory measures for the introduction of cognitive radio systems. These questions require comprehensive studies and field tests to verify proper functionality. In 2007 the radio communication conference of ITU (WRC-07) approved an agenda item for the conference of 2012 where the regulatory measures to introduce software defined radio and cognitive radio should be studied. The introduction of the CRS relies heavily on the results of WRC-12. en
dc.format.extent [7] + 43
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet kognitiivisen radion käyttöönotolle fi
dc.title Required regulative actions to introduce cognitive radio en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword cognitive radio systems en
dc.subject.keyword software defined radio en
dc.subject.keyword spectrum management en
dc.subject.keyword kognitiivinen radio fi
dc.subject.keyword ohjelmistoradio fi
dc.subject.keyword taajuushallinta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131506
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Jäntti, Riku
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account