Skenaarioanalyysi ohjelmistokomponenttimarkkinoista tietoliikenneteollisuudessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lindström, Jan
dc.contributor.author Volanen, Aleksi
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:12:40Z
dc.date.available 2012-03-12T07:12:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3273
dc.description.abstract Ohjelmistojen osuus tietoliikennejärjestelmissä kasvaa jatkuvasti eikä järjestelmävalmistajilla itsellään ole välttämättä kaikkien ohjelmistokehityksen osa-aluiden tietämystä. Järjestelmäkehityksessä on myös jatkuva tarve vähentää kehityskustannuksia ja lyhentää kehitysaikaa. Tietoliikennejärjestelmissä käytettävien teknologia-alustojen kehitys on myös osaltaan mahdollistanut kaupallisten ohjelmistokomponenttien käytön lisääntymisen osana tietoliikennejärjestelmiä. Näin tietoliikenneteollisuuteen on syntynyt ohjelmistokomponenttiliiketoimintaa, joka poikkeaa tavanomaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta. Tämä diplomityö tarkastelee ohjelmistokomponenttien teknisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia sekä haasteita. Lisäksi ohjelmistokomponenttimarkkinoita tutkittiin kvalitatiivisella Viiden Voiman analyysillä, jotta markkinoiden nykytila sekä markkinoihin vaikuttavat epävarmuudet pystyttiin toteamaan. Todettujen epävarmuuksien joukosta tunnistettiin ryhmä tärkeimpiä muuttujia, joiden vaikutus ohjelmistokomponenttimarkkinoiden muutokseen arvioitiin olevan suurin työn alkuvaiheessa suoritetun teknillistaloudellisen tarkastelun sekä asiantuntijahaastattelujen perusteella. Lopputuloksena määriteltiin kaksi tärkeintä toisista riippumatonta muuttujaa (yhteistyökumppanuuksien aste sekä komponenttipohjaisten tietliikennejärjestelmien avoimuus). Nämä kaksi muuttujaa yhdessä määrittelevät tulevaisuuden ohjelmistokomponenttimarkkinoiden eri skenaarioita tietoliikenneteollisuuden alalla. Työn tuloksena esitetään neljä skenaariota, jotka määrittelevät ohjelmistokomponenttimarkkinoiden tulevaisuuden rakenteen. Lopullisena päätelmänä huomattiin, että tietoliikenneteollisuuden ohjelmistokomponenttimarkkinat konsolidoituvat standardeihin perustuvien komponenttien lisääntyneen hyödyntämisen myötä. Suurilla ohjelmistotoimittajilla on kuitenkin mahdollisuus hidastaa tätä kehitystä sekä lisätä komponenttiliiketoiminnan tuottavuutta partneroitumalla suurten tietoliikennejärjestelmätoimittajien kanssa. Lisäksi markkinarakenteiden muutosten havaittiin tapahtuvan melko hitaasti. fi
dc.description.abstract The share of software is constantly increasing in the telecommunication systems and telecom system vendors do not find all the needed software development resources in-house anymore. Telecom system development has also a constant goal to cut down the development costs and decrease the time-to-market. The recent development of technology platforms used in telecom systems has enabled the increased use of commercial ready-made software components as part of them. This has created a software component business in the telecommunication industry. The software component business has its unique characteristics which distinguish it from traditional software product business. This thesis examines the technical and economic opportunities and issues component technologies and component business introduces. Moreover the software component market was studied using Five Forces analysis to reveal the current market environment and identify the underlying elements of uncertainties. From the set of identified uncertainties the most important factors, which would have the biggest effect on market structure changes, were recognized based on the techno-economic study and industry expert interviews. The analysis resulted in two important uncertain variables; level of partnering and the level of openness in component-based telecom systems. Combining these two variables resulted in the plausible future scenarios of the software component market in the telecommunication industry. As a result, four different scenarios were constructed to define the different future markets of software components in the telecommunication industry. The final conclusion was that the software component market is evolving towards horizontal market structure as the utilization of standardized software components increases. Major software companies have however means to slow the horizontalisation and thus increase the revenues collected from component business by engaging in partnerships with major telecom infrastructure providers. Moreover, the structural changes in the software component market were found to happen fairly slowly. en
dc.format.extent [8] + 82
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Skenaarioanalyysi ohjelmistokomponenttimarkkinoista tietoliikenneteollisuudessa fi
dc.title Scenario Analysis of Software Component Market in Telecommunications Industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword software component en
dc.subject.keyword software component business en
dc.subject.keyword OEM en
dc.subject.keyword scenario analysis en
dc.subject.keyword telecommunication industry en
dc.subject.keyword ohjelmistokomponentti fi
dc.subject.keyword ohjelmistokomponenttiliiketoiminta fi
dc.subject.keyword OEM fi
dc.subject.keyword skenaarioanalyysi fi
dc.subject.keyword tietoliikenneteollisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131504
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account