Learning Centre

Videon annotointi aivojen tutkimiseksi luonnollisessa asetelmissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Glerean, Enrico
dc.contributor.author Wallenius, Kalle
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:11:52Z
dc.date.available 2012-03-12T07:11:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3270
dc.description.abstract Aivojen tutkiminen luonnollisissa asetelmissa on viimeaikainen suunta aivotutkimuksessa. Perinteisesti aivotutkimuksessa on käytetty hyvin yksinkertaistettuja ja keinotekoisia ärsykkeitä, mutta viime aikoina on alettu tutkia ihmisaivoja yhä luonnollisimmissa asetelmissa. Näissä kokeissa on käytetty elokuvaa luonnollisena ärsykkeenä. Elokuvan monimutkaisuudesta johtuen tarvitaan siitä yksinkertaistettu malli laskennallisen käsittely mahdollistamiseksi. Tämä malli tuotetaan annotoimalla; keräämällä elokuvan keskeisistä ärsykepiirteistä dataa tietorakenteen muodostamiseksi. Tätä dataa verrataan aivojen aikariippuvaiseen aktivaatioon etsittäessä mahdollisia korrelaatioita. Kaikkia elokuvan ominaisuuksia ei pystytä annotoimaan automaattisesti; ihmiselle merkitykselliset ominaisuudet on annotoitava käsin, joka on joissain tapauksissa ongelmallista johtuen elokuvan käyttämistä useista viestintämuodoista. Ymmärrys näistä viestinnän muodoista auttaa analysoimaan ja annotoimaan elokuvia. Elokuvaa Tulitikkutehtaan Tyttö (Aki Kaurismäki, 1990) käytettiin ärsykkeenä aivojen tutkimiseksi luonnollisissa asetelmissa. Kokeista saadun datan analysoinnin helpottamiseksi annotoitiin elokuvan keskeiset visuaaliset ärsykepiirteet. Tässä työssä tutkittiin annotointiin käytettävissä olevia eri lähestymistapoja ja teknologioita. Annotointi auttaa informaation organisoinnissa, mistä syystä annotointia ilmestyy nykyään kaikkialla. Erilaisia annotaatiotyökaluja ja -teknologioita kehitetään jatkuvasti. Lisäksi videoanalyysimenetelmät ovat alkaneet mahdollistaa yhä merkityksellisemmän informaation automaattisen annotoinnin tulevaisuudessa. fi
dc.description.abstract Studying the brain in naturalistic settings is a recent trend in neuroscience. Traditional brain imaging experiments have relied on using highly simplified and artificial stimuli, but recently efforts have been put into studying the human brain in conditions closer to real-life. The methodology used in these studies involve imitating naturalistic stimuli with a movie. Because of the complexity of the naturalistic stimulus, a simplified model of it is needed to handle it computationally. This model is obtained by making annotations; collecting information of salient features of the movie to form a data structure. This data is compared with the brain activity evolving in time to search for possible correlations. All the features of a movie cannot be reliably annotated automatically: semantic features of a movie require manual annotations, which is in some occasions problematic due to the various cinematic techniques adopted. Understanding these methods helps analyzing and annotating movies. The movie Match Factory Girl (Aki Kaurismäki, 1990) was used as a stimulus in studying the brain in naturalistic settings. To help the analysis of the acquired data the salient visual features of the movie were annotated. In this work existing annotation approaches and available technologies for annotation were reviewed. Annotations help organizing information, therefore they are nowadays found everywhere. Different tools and technologies are being developed constantly. Furthermore, development of automatic video analysis methods are going to provide more meaningful annotations in the future. en
dc.format.extent [8] + 57
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Videon annotointi aivojen tutkimiseksi luonnollisessa asetelmissa fi
dc.title Video annotation for studying the brain in naturalistic settings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword annotation en
dc.subject.keyword modeling en
dc.subject.keyword movie en
dc.subject.keyword fMRI en
dc.subject.keyword ICA en
dc.subject.keyword annotaatio fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword elokuva fi
dc.subject.keyword fMRI fi
dc.subject.keyword ICA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131501
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92221
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40189
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics