Visuaalisen prosessoinnin vaikutus ihmisaivojen taajuusseuraajavasteeseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauramäki, Jaakko
dc.contributor.author Syrjänen, Sanna
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:10:27Z
dc.date.available 2012-03-12T07:10:27Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3264
dc.description.abstract Tässä työssä tutkittiin, miten huomion keskittäminen visuaaliseen ärsykkeeseen vaikuttaa aikaiseen kuuloprosessointiin elektroenkefalografian (EEG) avulla. Erityisesti haluttiin selvittää vaikutukset kuuloaivorunkovasteen taajuusseuraajavasteeseen. EEG mitattiin koehenkilöiden keskittyessä seuraamaan visuaalisia ärsykkeitä samalla, kun taustalla toistettiin /da/-ääniärsykettä. Kokeessa oli kolme eri tilannetta, jotka erosivat toisistaan visuaalisen ärsykkeen osalta. (1) Vokaalit, jossa koehenkilöt katsoivat äänetöntä videota vokaaleja toistavasta henkilöstä. (2) Laajenevat renkaat, jossa koehenkilöiden katsomalla videolla henkilön suun alueella liikkui laajeneva ja supistuva rengas, jolla luotiin ajallisesti ja avaruudellisesti vokaali-tilannetta vastannut liikkeen havainnointi ilman kielellistä sisältöä. (3) Staattinen kuva, jossa koehenkilölle näytettiin pysähtynyttä neutraalia kasvokuvaa. Vokaalit- ja laajenevat renkaat - tilanteissa koehenkilöiden tehtävänä oli reagoida kahteen peräkkäiseen samaan vokaaliin / renkaan suuntaan. Koehenkilöt suorittivat kunkin tehtävän kaksi kertaa satunnaisessa järjestyksessä, jotta aivorunkovasteen toistettavuutta voitiin seurata. Koehenkilöt tunnistivat vokaalit-tilanteen kohdeärsykkeet prosentuaalisesti paremmin, mutta hitaammin, kuin laajenevat renkaat -tilanteessa. EEG tuloksissa on nähtävissä trendi, jossa taajuusseuraajavasteen amplitudi on vokaalit-tilanteessa alhaisempi. Taajuusseuraajavasteen ensimmäisen piikin osalta tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Nämä tulokset voivat viitata siihen, että huuliltaluku vaikuttaa alentavasti taajuusseuraajavasteen amplitudeihin. fi
dc.description.abstract In this thesis, the effects of attending to visual stimuli to early auditory processing were studied with the aid of electroenchephalography (EEG). The focus was on the frequency following response (FFR) of the auditory brainstem response (ABR). EEG-responses were measured while subjects attended to visual stimuli combined with auditory /da/-syllable. There were three different conditions based on the visual stimulus type: (1) vowels, where subjects attended to a video of a female speaker mouthing Finnish vowels; (2) expanding rings, where the video consisted of the same female speaker's still face with an expanding ring/oval imposed over the mouth region, creating temporally and spatially similar movement to the vowels condition, but without the linguistic content; and (3) the still condition, where the still image of the same female speaker was presented. Tasks in the vowels and expanding rings conditions were to react to two consecutive same vowels/rings. Subjects completed two sets of the three conditions in randomized order to control the intra-subject ABR replicability. The behavioral results showed the subjects identified the vowel targets better, but slower in comparison to the expanding rings. The EEG results showed a trend towards lower FFR amplitudes during lipreading/vowels condition and there were statistically significant effects in the first peak of the FFR. These results could suggest suppressive effects of lipreading on the FFR. en
dc.format.extent 54
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Visuaalisen prosessoinnin vaikutus ihmisaivojen taajuusseuraajavasteeseen fi
dc.title The effects of visual processing on human frequency following brain response en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword electroenchephalography en
dc.subject.keyword auditory brainstem response en
dc.subject.keyword frequency following response en
dc.subject.keyword audiovisual integration en
dc.subject.keyword elektroenkefalografia fi
dc.subject.keyword audiovisuaalinen integraatio fi
dc.subject.keyword auditorinen aivorunkovaste fi
dc.subject.keyword taajuusseuraajavaste fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131495
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account