Investigations of Complex Self-Assemblies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Houbenov, Nikolay, Dr., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.contributor.author Haataja, Johannes S.
dc.date.accessioned 2018-07-09T09:02:57Z
dc.date.available 2018-07-09T09:02:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-952-60-8084-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8083-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32621
dc.description.abstract The demand for ever more complex nanostructures calls not only for new design concepts and synthetic protocols, but also incorporation of more advanced characterization methods and more refined data analysis tools.  In this thesis, challenges to characterize complex molecular and colloidal self-assemblies are explored using model systems. In Publication I we study the molecular self-assembly of polyelectrolyte complexes into multicompartment micelles with intricate ''turbine-like'' surface morphologies. We demonstrate how conventional 2D transmission electron microscopy (TEM) is not sufficient to resolve such morphologies and thus 3D reconstruction based on electron tomography (ET) is needed. In Publication II we show how ET allows resolving chiral templated ionic self-assemblies of gold nanoparticles on cellulose nanocrystals. In Publication III, ET allows resolving capsid-like hollow superstructures of cobalt nanoparticles driven by hydrogen bonding between the nanoparticle ligands. In Publications III and IV we also investigate how molecular simulations can aid the interpretation of the experimental findings. Publication IV discusses structural characterization of pentablock quintopolymeric vesicular superstructures in solvent media. In simpler block copolymers, various staining methods allow the identification of the self-assembled domains. In self-assemblies involving 5 different microdomains resolving the microdomains and their structures was a real challenge. We implemented advanced inversion methods such as total variation in ET to differentiate between the different blocks of the self-assemblies.  We discuss in detail the nature and mathematics of forward and inverse problems, including the specific cases ET and dynamic light scattering (DLS). We also show how the use of conventional spectroscopic methods, such as DLS and its data analysis routines, can result in fallacious conclusions when applied to complex self-assemblies, thus demonstrating the need for more diverse data collection in combination with Bayesian analysis for reliable inference.  The investigations of this thesis pave way towards more advanced characterization methods and data analysis in electron microscopy and light scattering, which we foresee to be increasingly required for understanding the future complex self-assemblies. en
dc.description.abstract Alati monimutkaistuvien nanosysteemien tuottaminen ja syntetisoiminen ei vaadi ainoastaan kehittyneempiä karakterisointimenetelmiä vaan myös perusteellisempaa data-analyysiä.  Tässä työssä karakterisoinnin haasteita lähestytään molekulääristen ja kolloidaalisten itsejärjestäytyneiden mallisysteemien kautta. Julkaisussa I tutkitaan polyelektrolyyttien molekulääristä itsejärjestäytymistä monimutkaisiksi misellirakenteiksi. Julkaisussa osoitetaan miten eri rakenteita ei voida erottaa toisistaan perinteisillä elektronimikroskopian (TEM) 2D-kuvantamismenetelmillä, vaan sen sijaan on turvauduttava elektronitomografiaan (ET) perustuvaan 3D-kuvantamiseen. Julkaisussa II tutkitaan kultananopartikkelien kiraalista järjestäytymistä selluloosan nanokiteiden ympärille ja osoitetaan että ET mahdollistaa näiden rakenneanalyysin. Julkaisussa III taas tutkitaan ET:n avulla vetysitoutuvien kobolttinanopartikkeleiden itsejärjestäytymistä ontoiksi palloiksi. Kyseisessä julkaisussa ja Julkaisussa IV tutkitaan myös miten simulaatiot auttavat kokeellisten tulosten tulkinnassa. Julkaisu IV käsittelee viisilohkopolymeerin itsejärjestäymistä monimutkaisiksi vesikkeliryppäiksi. Yksinkertaisempien lohkopolymeerien tutkimuksessa värjääminen mahdollistaa lohkorakenteiden tunnistamisen TEM-kuvantamisessa. Sen sijaan tässä työssä viiden lohkorakenteen erotteleminen oli hyvin haastavaa. Siksi työssä hyödynnettiin molekyylisimulaatiota sekä edistyneempiä inversiomenetelmiä, kuten totaalivariaatioregularisointia, ET:n datan käsittelyyn lohkorakenteiden järjestäytymisen selvittämiseksi.  Käymme läpi suoriin ja inversio-ongelmiin liittyvää matematiikkaa, tarkemmin ET:n ja dynaamisen valonsironnan (DLS) osalta. Osoitamme myös miten spektroskopiamenetelmät, kuten DLS perinteisine data-analyysimenetelmineen, voivat johtaa virheellisiin päätelmiin mikäli niitä käytetään monimutkaisten itsejärjestäytyneiden rakenteiden tutkimiseen. Tämä osoittaa, että monipuolisempi data ja bayesiläinen analyysi ovat tarpeen luotettavien päätelmien tekemiseksi.  Tässä työssä esitellyt tutkimukset viitoittavat tietä kehittyneempien karakterisointi- ja data-analyysimenetelmien käytölle elektronimikroskopiassa ja valonsironnassa. Tällaisilla tekniikoilla tullee olemaan tulevaisuudessa yhä kasvava merkitys monimutkaisten itsejärjestäytyneiden rakenteiden tutkimuksessa. fi
dc.format.extent 75 + app. 39
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 133/2018
dc.relation.haspart [Publication 1]: Tina I. Löbling, Johannes S. Haataja, Christopher V. Synatschke, Felix H. Schacher, Melanie Müller, Andreas Hanisch, André H. Gröschel, and Axel H. E. Müller. ”Hidden Structural Features of Multicompartment Micelles Revealed by Cryogenic Transmission Electron Tomography”. ACS Nano, 8, 11, 11330–11340, September 2014. DOI: 10.1021/nn504197y
dc.relation.haspart [Publication 2]: Johanna Majoinen, Jukka Hassinen, Johannes S. Haataja, Heikki T. Rekola, Eero Kontturi, Mauri A. Kostiainen, Robin H. A. Ras, Päivi Törmä, and Olli Ikkala. ”Chiral Plasmonics Using Twisting Along Cellulose Nanocrystals as a Template for Gold Nanoparticles”. Adv. Mater., 28, 5262–5267, May 2016. DOI: 10.1002/adma.201600940
dc.relation.haspart [Publication 3]: Nonappa, Johannes S. Haataja, Jaakko V. I. Timonen, Sami Malola, Peter Engelhardt, Nikolay Houbenov, Manu Lahtinen, Hannu Häkkinen, and Olli Ikkala. ”Reversible Supracolloidal Self-Assembly of Cobalt Nanoparticles to Hollow Capsids and Their Superstructures”. Angew. Chem. Int. Ed., 56, 6473–6477, May 2017. DOI: 10.1002/anie.201701135
dc.relation.haspart [Publication 4]: J. S. Haataja, N. Houbenov, V. Aseyev, P. Fragouli, H. Iatrou, R. Sougrat, N. Hadjichristidis and O. Ikkala. ”Polymersomes With Asymmetric Membranes And Self-Assembled Superstructures Using Pentablock Quintopolymers Resolved by Electron Tomography”. ChemComm, 54, 1085–1088, April 2018. DOI: 10.1039/C7CC07306B
dc.relation.haspart [Errata file]: Errata Johannes S. Haataja DD-133/2018 publication P1
dc.subject.other Physics en
dc.title Investigations of Complex Self-Assemblies en
dc.title Monimutkaisten itsejärjestäytyneiden systeemien tutkimus. fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Applied Physics en
dc.subject.keyword block copolymers en
dc.subject.keyword cellulose nanocrystals en
dc.subject.keyword metal nanoparticles en
dc.subject.keyword micelles en
dc.subject.keyword vesicles en
dc.subject.keyword dynamic light scattering en
dc.subject.keyword transmission electron microscopy en
dc.subject.keyword tomograph en
dc.subject.keyword Bayesian inference en
dc.subject.keyword inverse problems en
dc.subject.keyword lohkopolymeerit fi
dc.subject.keyword selluloosan nanokiteet fi
dc.subject.keyword nanopartikkelit fi
dc.subject.keyword misellit fi
dc.subject.keyword vesikkelit fi
dc.subject.keyword dynaaminen valonsironta fi
dc.subject.keyword läpivalaisuelektronimikroskopia fi
dc.subject.keyword tomografia fi
dc.subject.keyword bayesiläinen päättelyy fi
dc.subject.keyword inversio-ongelmat fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8084-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Ikkala, Olli, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
dc.opn Giese, Michael R. A., Prof., University of Duisburg-Essen, Germany
dc.contributor.lab Molecular Materials en
dc.rev ten Brinke, Gerrit, Prof. Emeritus, University of Groningen, Netherlands
dc.rev Siltanen, Samuli, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.date.defence 2018-08-03
local.aalto.acrisexportstatus checked


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account