Learning Centre

Säädettävä kaksoislinjavaiheensiirrin ja metamateriaalibaluni

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lapine, Mikhail
dc.contributor.author Mynttinen, Tomi
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:08:00Z
dc.date.available 2012-03-12T07:08:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3255
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena on tutkia uudentyyppisen laajakaistaisen vaiheensiirtimen säädettävyyttä eri vaiheensiirroille. Lisäksi esitellään samaan tekniikkaan perustuva baluni. Molemmat laitteet suunniteltiin ja simuloitiin käyttäen APLAC-piirisimulointiohjelmaa. Vaiheensiirtimestä valmistettiin lisäksi kolme prototyyppiä mittauksia varten. Molemmat laitteet suunniteltiin toimimaan UMTS-kaistalla, 1.92 - 2.17 GHz, ja vaiheensiirtimen säätöväliksi valittiin 80° - 100°. Säätäminen tapahtuu kytkinten avulla. Vaiheensiirtimen mittaustulokset osoittavat, että tämän työn vaiheensiirrinprototyyppien valmistuksessa käytettyjen kytkinten simulointi osoittautui hankalaksi. Tasalaatuisia komponentteja käyttäen on kuitenkin mahdollista valmistaa saman vaihe-eron tuottavia näytteitä. Balunin simulaatiotulokset näyttävät olevan herkkiä balunin kuorman tyypille. Joillakin kuormilla balunin ulostulon vaihe resonoi voimakkaasti, kun taas toisilla ulostulovaihe on hyvin stabiili laajalla kaistalla. Balunin todellisen käyttökelpoisuuden selvittämiseksi vaaditaan tätä työtä laajempaa tutkimusta. fi
dc.description.abstract The goal of this work is to study the possibilities to create a wideband tunable phase shifter by using a new method with two loaded transmission lines to create the phase difference. Also a balun operating with the same principle is presented. Both devices were designed using APLAC circuit simulator and the phase shifter was also realised into three samples. Both devices were designed to operate at UMTS frequency band, i.e. 1.92 - 2.17 GHz and the tunability range of the phase shifter was aimed to be at the range of 80° - 100°. Electronically controlled switched were used to tune the circuit. The measurement results of the phase shifter show that with a few manufacturing iterations with homogeneous components it is possible to achieve precise phase shifts of, for instance, 80°, 90° and 100°. However, it seems that the switches used to manufacture the prototypes were unpredictable and difficult to simulate with available data. According to the simulation results of the balun, it appears that this balun type is very sensitive to the type of the load. With some load types the output phase of the balun resonates in large measure, while with other loads the output phase is very stable in wide frequency ranges. However, further study is required to decide whether this is a usable approach. en
dc.format.extent [7] + 48
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Säädettävä kaksoislinjavaiheensiirrin ja metamateriaalibaluni fi
dc.title A Switchable Double-line Phase Shifter and a Metamaterial Balun en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword phase shifter en
dc.subject.keyword power divider en
dc.subject.keyword microwave en
dc.subject.keyword balun en
dc.subject.keyword backward-wave en
dc.subject.keyword loaded transmission line en
dc.subject.keyword vaiheensiirrin fi
dc.subject.keyword tehonjakaja fi
dc.subject.keyword mikroaalto fi
dc.subject.keyword baluni fi
dc.subject.keyword paluuaalto fi
dc.subject.keyword kuormattu siirtojohto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131486
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Radiotekniikka fi
dc.programme.mcode S-26
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Tretyakov, Sergei
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90033
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40133
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse