The Scrum Product Backlog as a Tool for Steering the Product Development in a Large-Scale Organization

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mikkonen, Kirsi
dc.contributor.author Seikola, Marko
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:06:08Z
dc.date.available 2012-03-12T07:06:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3248
dc.description.abstract Vesiputousmalli ja sen variaatiot ovat olleet laajalti käytössä ohjelmistotuotannossa. Näiden mallien vikojen korjaamiseksi, eli markkinoiden vaatimuksiin mukautumisen kohentamiseksi sekä evolutionististen toimitusten tekemiseksi, on syntynyt ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Näistä eniten käytetty on scrum-viitekehys. Suomen Ericsson on ottamassa scrum-menetelmän käyttöön. Muutoksen tukemiseksi, tämä diplomityö tunnistaa product backlog -tehtävälistan asianosaisia sekä heidän tarvitsemaansa ja tuottamaansa tietoa. Kirjallisuuskatsauksen, tietoliikennealan yritysten vertailun, strukturoimattomien haastatteluiden (n = 6) sekä puolistrukturoitujen haastatteluiden (n = 11) avulla tutkimuksessa tunnistettiin asianosaiset ja heidän toimintansa eri päätöspisteissä. Pohjana tutkimuksessa käytetään yrityksen uutta päätöksentekoviitekehystä. Diplomityö esittelee taulukon avulla asianosaisten toimenpiteet eri päätöspisteissä nimenomaan product backlog -tehtävälistaan liittyen. On oleellista huomata, että eri asianomaiset tarvitsevat eri tietoa. Lisäksi eri vastuuhenkilöille sopivat erilaiset visualisointitavat. Näin ollen, työ esittelee myös viitekehyksen, jonka avulla visualisointia voidaan kohdentaa eri asianomaisille. Tutkimuksessa havaittiin kolme seikkaa, joita tulee kohentaa. Ensinnäkin, useat asianomistajat haluavat oman backlog -tehtävälistan. Toiseksi, tehtäviä ja vastuita siirretään useassa kohtaa toiselle henkilölle. Kolmanneksi, innovaatioprosessi on erillään uuden tuotteen kehittämisestä. Toisaalta, useita kaavailtua tapaa tukevia löydöksiä havaittiin kirjallisuudesta. Esimerkiksi, yrityksen tiimit ovat monialaisia, tuotevastuu on hajautettu useammalle henkilölle sekä uuden ominaisuuden sisältö on rajattu vastaamaan markkinan todellista vaatimusta. fi
dc.description.abstract The Waterfall model has been widely applied in the software development. However, agile software development methods have emerged to enhance the adaptability to the changing market demands and to utilize evolutionary releases. The most widely adopted agile method is the Scrum framework. Ericsson Finland is implementing Scrum. To support the transition, the thesis identifies the stakeholders of the product backlog and the data the stakeholders demand and provide. With a simplification, it can be stated that the product backlog is a prioritized list of items to be performed to complete a feature. Based on a literature review including a benchmark of other telecommunication domain companies, open-ended interviews (n = 6), and semi-structured interviews (n = 11), the thesis lists the stakeholders and their actions at each decision point. The decision framework, which has emerged in-house, was utilized to structure the thesis. A matrix mapping the actions by each stakeholder at each decision point was formed. The primary data, which the stakeholders require directly and indirectly from the product backlog, are the velocity, work to be done, the date of feature completion, dependencies, costs, and business value. It is important to note that the stakeholders need the data on different levels and for different purposes. Hence, the feasible visualization of the data varies among the stakeholders. In addition to identifying the stakeholders and the requirements for data, the thesis points out three findings regarding areas to be enhanced. First, multiple stakeholders currently demand their own product backlog. Second, multiple handovers are conducted. Third, the innovation process is isolated. However, multiple findings supporting the current organizational thinking of the implementation emerged. For instance, the teams are cross-functional, the product ownership responsibility is shared, and the scope of a new feature is optimized to not to include additional functionality that the market does not demand. en
dc.format.extent 100 + [11]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title The Scrum Product Backlog as a Tool for Steering the Product Development in a Large-Scale Organization en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Scrum en
dc.subject.keyword product backlog en
dc.subject.keyword agile software development methods en
dc.subject.keyword Scrum fi
dc.subject.keyword product backlog -tehtävälista fi
dc.subject.keyword ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131479
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Korhonen, Timo O.
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account