Tietämyskantaratkaisut IT-tukiorganisaatiolle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskenvaara, Tuomo
dc.contributor.author Rosberg, Marko-Petteri
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:05:41Z
dc.date.available 2012-03-12T07:05:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3246
dc.description.abstract Tietämyskanta on järjestelmä organisaatioissa jatkuvasti syntyvän tiedon hyödyntämiselle. Tätä tietoa ovat esimerkiksi ohjeet ja dokumentaatiot eri tapahtumien käsittelemiseksi. Viimeisten vuosien aikana tietämyksen hallinta ja organisaation muisti ovat saaneet erityistä huomiota ja niitä on yleisesti väitetty yhdeksi yrityksen tärkeimmistä kilpailuvalteista 2000-luvulla. Tämä työ keskittyy service desk -organisaatiossa työskentelevän IT-asiantuntijan työn tukemiseen ja tehostamiseen tietämyskannan avulla. Työssä kartoitetaan markkinoilla olevien valmiiden ratkaisujen kirjoa, ja tutkitaan niiden soveltuvuutta kohdeyrityksen käyttöön. Kohdeorganisaationa toimii Tieto Oyj:n finanssi ja vakuutusalaa palveleva service desk. Tutkimuksen aikana havaitaan tietämyksenhallinnan olevan riippuvainen, pelkän teknologian lisäksi, monesta muustakin tekijästä. Työssä määritellään järjestelmän suurimmat haasteet, vaatimukset kohdeorganisaation tietämyskannalle, ja tämän pohjalta suositellaan toimia tietämyksen hallinnan parantamiseksi. Uutena lisänä esitellään interaktiivisuus ja muita Web 2.0 tekniikan toiminnallisuuksia. Lisäksi pohditaan tietämyskannan yhdistämistä muihin järjestelmiin ja tietolähteisiin. fi
dc.description.abstract A knowledge base is a system, used by a group or an organisation to store and access the knowledge that is created and discovered in daily operations. Recently knowledge management and organisational memory have received special attention, and they are commonly brought up as one of the main competitive advantages in the business environments of the twenty-first century. This study focuses on supporting and enhancing the work of IT specialists in a service desk organisation by a knowledge base. A range of existing solutions and their suitability for the uses of the case organisation is explored. The case organisation is Tieto Oyj - more specifically, a service desk supporting clients in the finance and insurance industries. In this study, successful knowledge management is found to be dependent of several other factors, in addition to technical factors. The major challenges, as well as the requirements of a knowledge base for the case organisation, are addressed. Based on these findings, actions for improving knowledge management are recommended. In addition to existing solutions, interactivity and other Web 2.0 features are presented. Connecting the system with other systems and information sources is also discussed. en
dc.format.extent 89 + [15]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Tietämyskantaratkaisut IT-tukiorganisaatiolle fi
dc.title Knowledge Base Solutions for a Service Desk Organisation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword knowledge en
dc.subject.keyword knowledge management en
dc.subject.keyword knowledge base en
dc.subject.keyword knowledge sharing en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword knowledge management system en
dc.subject.keyword information sharing en
dc.subject.keyword service desk en
dc.subject.keyword ITIL en
dc.subject.keyword tietämys fi
dc.subject.keyword tietämyksenhallinta fi
dc.subject.keyword tietämyskanta fi
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword tietämyksen jakaminen fi
dc.subject.keyword tietämyksenhallintajärjestelmä fi
dc.subject.keyword service desk fi
dc.subject.keyword ITIL fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131477
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Korhonen, Timo O.
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse