Learning Centre

Condition-based maintenance of air handling units

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Yli-Rosti, Lauri
dc.contributor.author Kukkonen, Ville
dc.date.accessioned 2018-06-29T08:47:30Z
dc.date.available 2018-06-29T08:47:30Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32441
dc.description.abstract Faults in air handling units are detrimental to both indoor conditions and a building's energy use. Many types of faults may go unnoticed for extended periods of time, accumulating adverse effects. This thesis examines methods of condition-based maintenance in the case of air handling units — specifically, methods for automated fault detection. After surveying available methods, two are implemented and evaluated qualitatively using data from real air handling units: fuzzy expert rules and recursive density estimation. Both show promising results for fault detection. Based on the insights of this study, this thesis provides suggestions for further data collection, which may ultimately lead to the adoption of more improved methods. en
dc.description.abstract Ilmankäsittelykoneissa esiintyvillä vioilla on merkittävä vaikutus rakennuksen olosuhteisiin sekä rakennuksen energiankulutukseen. Monet viat saattavat kuitenkin jatkua vuosia ilman, että niitä huomataan. Tässä diplomityössä tarkastellaan kuntoon perustuvan kunnossapidon sekä erityisesti automaattisen vikojen havaitsemisen menetelmiä ilmankäsittelykoneisiin sovellettuna. Menetelmien laajemman tarkastelun lisäksi työssä on toteutettu kaksi erilaista menetelmää, joita arvioidaan laadullisesti oikeista ilmankäsittelykoneista kerätyn datan avulla: sumeat asiantuntijasäännöt sekä rekursiivinen tiheysestimointi. Molempien todetaan osoittautuvan lupaaviksi. Lisäksi työssä annetaan kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen työn pohjalta ehdotuksia datan keräämisen laajentamiseen kehittyneempien menetelmien käyttöönoton mahdollistamiseksi. fi
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Condition-based maintenance of air handling units en
dc.title Ilmankäsittelykoneiden kuntoon perustuva kunnossapito fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword condition-based maintenance en
dc.subject.keyword air handling unit en
dc.subject.keyword fault detection en
dc.subject.keyword fault diagnostics en
dc.subject.keyword fuzzy inference en
dc.subject.keyword recursive density estimation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806293851
dc.programme.major Control, Robotics and Autonomous Systems fi
dc.programme.mcode ELEC3025 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ihasalo, Heikki
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics