Learning Centre

Hehkulamppujen korvaaminen sisävalaistuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tetri, Eino
dc.contributor.author Raunio, Johannes
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:04:29Z
dc.date.available 2012-03-12T07:04:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3241
dc.description.abstract Asetuksen (EY) N:o 244/2009 vaatimukset kotitalouksien ympärisäteileville lampuille poistavat hehkulamput myynnistä vuoteen 2012 mennessä. Korvaavia lamppuja hehkulamppujen tilalle ovat pääosin LED-, pienloiste- ja halogeenilamput. Tässä työssä luotiin katsaus myynnissä olevien korvaavien lamppujen ominaisuuksiin ja hintoihin, tehtiin mittauksia myynnissä olevilla tuotteilla sekä arvioitiin korvaamisen kustannuksia kuluttajan näkökulmasta. Mittausten ja testausten tarkoituksena oli selvittää myynnissä olevien LED-, pienloiste- ja halogeenilamppujen valo- ja sähköteknisiä ominaisuuksia ja yleisesti korvaavien lamppujen soveltuvuutta asuinrakentamiseen. Lampuista mitattiin muun muassa valotehokkuus, väriominaisuudet sekä tehokerroin ja virran harmoniset yliaallot. Polttokokeessa mitattiin valovirran alenema käytössä. Näiden lisäksi testattiin suljetun valaisimen, jossa lämpöolosuhteet ovat normaalia huoneenlämpötilaa vaativammat, vaikutusta LED- ja pienloistelamppujen valontuottoon. Lisäksi myynnissä olevien pienloistelamppujen syttymis- ja lämpenemisajat mitattiin. Himmentämisen vaikutusta valo- ja sähköteknisiin arvoihin myös tutkittiin. Lamppujen valonjako mitattiin goniometrissä sekä ilman valaisinta että erityyppisissä kotitalouksissa käytetyissä valaisimissa. Näiden mittausten tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko valaistustulos vaihdettaessa hehkulamput LED- ja pienloistelamppuihin. Valaistustulosta testattiin DIALux- valaistuslaskentaohjelmalla syöttämällä ohjelmalle goniometrissä mitattujen lamppujen ja valaisimien valonjakotiedot. fi
dc.description.abstract Requirements of the European Commission regulation (EC) No 244/2009 for non-directional household lamps remove incandescent lamps from the market by the year 2012. Incandescent lamps will be replaced mainly by LED-, CFL- and halogen lamps. In this paper properties of substitute lamps existing in the market was investigated, measurements were done on substitute lamps and costs of the replacement was calculated from the consumer's perspective. Purpose of measuring and testing substitute lamps was to find out luminous and electrical characteristics of the substitute lamps and generally test the applicability of the substitute lamps in households. The measured characteristics were luminous efficiency, color parameters, power factor and harmonic content of the lamp current. In lamp burning test the decrease of luminous flux was measured. In addition to these the effect of enclosed luminaire in which the temperature conditions are non-standard to luminous output of LEDs and CFLs was measured. Also starting- and warm-up times of CFLs were measured. The effect of dimming to electrical and luminous values was investigated as well. Luminous distribution of the substitute lamps was measured in a goniometer both without luminaire and with typical household luminaires.The purpose of the goniometric measurements was to investigate the difference in room illuminance levels when incandescent lamps are replaced by LEDs and CFLs. The simulation was done with DIALux calculation program by inputting the goniometric data of the lamps and luminaires to the program. en
dc.format.extent 68
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Hehkulamppujen korvaaminen sisävalaistuksessa fi
dc.title Replacing incandescent lamps in indoor lighting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword EcoDesign en
dc.subject.keyword replacing incandescent lamps en
dc.subject.keyword LED- lamps en
dc.subject.keyword CFLs en
dc.subject.keyword luminous and elecrical characteristics of substitute lamps en
dc.subject.keyword illumination level en
dc.subject.keyword lamp costs en
dc.subject.keyword sisävalaistus fi
dc.subject.keyword Eco-Design fi
dc.subject.keyword hehkulamppujen korvaaminen fi
dc.subject.keyword LED- lamput fi
dc.subject.keyword pienloistelamput fi
dc.subject.keyword korvaavien lamppujen valo- ja sähkötekniset ominaisuudet fi
dc.subject.keyword valaistustulos fi
dc.subject.keyword valaistusvoimakkus fi
dc.subject.keyword kustannukset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131472
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90910
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40118
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse