Learning Centre

Virtuaalikone ja -verkkoympäristön hyödyntäminen tietoverkkotekniikan tutkimus- ja opetusympäristöjen rakentamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peuhkuri, Markus
dc.contributor.author Jaakkola, Iikka
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:04:03Z
dc.date.available 2012-03-12T07:04:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3239
dc.description.abstract Työn tavoitteena oli selvittää virtuaalisen tutkimusverkkoyhteyden tarvetta, vaatimuksia ja toteutuskelpoista tuomista tutkijoiden ja muiden tahojen, kuten opiskelijoiden, käyttöön. Virtuaalinen ympäristö oli tarkoitus rakentaa maksutta saatavilla olevien virtuaalikone- ja VPN-asiakasyhteysohjelmistojen varaan ja sen tulisi olla mahdollista asentaa tutkijoiden keskitetysti hallittuihin työasemiin. Lisäksi tutkittiin ratkaisun käyttökohteita, joista tärkeimpänä oli testiverkkoihin yhdistäminen. Ratkaisulle asetettavia vaatimuksia selvitettiin tietoturvapolitiikan, loppukäyttäjien, tietojärjestelmien ylläpidon ja laitteistovaatimusten kannalta. Käyttäjien ja ylläpidon näkemyksiä kyseltiin haastatteluin ja kyselyin. Työn tuloksena saatiin VirtualBox-virtualisointiohjelman ja OpenVPN-ohjelmiston muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa läpinäkyvän VPN-yhteyden ja rajoittamattomat käyttöoikeudet virtuaalikoneen sisällä. Ratkaisu täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset melko hyvin, huonona puolena on sen suorituskyky verrattuna isäntäjärjestelmään. fi
dc.description.abstract The objective of this thesis was to study the need for virtual research network connection and requirements for bringing an implementation to researchers and other parties, such as students. Virtual environment was intended to be built upon virtual machine and VPN client software that are available free of charge. This environment should be possible to install to workstations by centralized management system. In addition, other applications for the solution was studied, the most important application is connecting to testbed networks. The requirements for the solution were studied from the view-point of security policy, end users, IT administration and hardware. The views of the end users and administrators were studied by a questionnaire and interviews. The result of this thesis is the combination of VirtualBox virtualization software and OpenVPN software. It enables a transparent VPN connection to a virtual machine, for which the user has unrestricted administration level user rights. The solution fulfils the requirements fairly well, the weak point is its performance compared to the host system. en
dc.format.extent 55 + [26]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Virtuaalikone ja -verkkoympäristön hyödyntäminen tietoverkkotekniikan tutkimus- ja opetusympäristöjen rakentamisessa fi
dc.title Improving Networking Technology Research and Teaching Environment by Utilizing Virtual Machine and Virtual Network Environment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword virtual machine en
dc.subject.keyword VPN en
dc.subject.keyword network testbed en
dc.subject.keyword VirtualBox en
dc.subject.keyword OpenVPN en
dc.subject.keyword virtuaalikone fi
dc.subject.keyword VPN fi
dc.subject.keyword testiverkko fi
dc.subject.keyword VirtualBox fi
dc.subject.keyword OpenVPN fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131470
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91662
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40116
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse