Learning Centre

Simulointityökalu saarekekäytön säädön kehityksen tueksi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Routimo, Mikko
dc.contributor.author Häkli, Simo
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:03:50Z
dc.date.available 2012-03-12T07:03:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3238
dc.description.abstract Nykyaikainen tehoelektroniikka ja siihen liittyvä ohjaustekniikka mahdollistaa tehoelektroniikan monipuolisen hyödyntämisen sähköverkoissa. Vaihtosuuntaajien avulla on mahdollista tuottaa tasajännitelähteestä vaihtojännite pieniin sähköverkon osiin, jotka on eristetty muusta verkosta, eli saarekkeisiin. Sopivia tasajännitelähteitä ovat esimerkiksi hajautettu energiantuotanto ja energiavarastot. Sähkön toimitusvarmuus paranee, kun verkossa on enemmän laitteita, jotka pystyvät tuottamaan laadukkaan vaihtojännitteen sähköverkkoon hallitusti. Tässä työssä esitellään ja arvioidaan saarekekäyttökonseptia, joka perustuu valmiiseen vaihtosuuntaajalaitteistoon. Työn alussa esitellään saarekekäytön vaatimuksia, minkä jälkeen käydään läpi suuntaajan laitteisto. Lisäksi tutkitaan kirjallisuudessa esitettyjä säätömenetelmiä saarekekäytöille. Saarekekäyttöön tutustumisen jälkeen toteutetaan simulointityökalu, joka sopii saarekekäytön säätökehityksen tueksi ja saarekekäytön toiminnan suuntaa-antavaan tutkimiseen ja esittelyyn. Simulointityökalun toiminnallisuus verifioidaan vastaavalla prototyyppilaitteella suoritettujen mittausten avulla. fi
dc.description.abstract Modern power electronics and control technology allow versatile utilization of power electronics in electrical networks. Using power electronic inverters, it is possible to produce an AC voltage from a DC voltage source to small isolated parts of networks called islands. Suitable DC sources include distributed energy production and energy storage. Reliability of electricity distribution is improved if more devices capable of producing a good quality AC-voltage controllably are added to electrical networks. In this thesis, a concept for an island mode inverter based on existing inverter hardware is presented and evaluated. Requirements for an island mode and the hardware of the inverter are explained at the beginning of the thesis. Control methods of an island mode inverter found in the literature are also discussed. After familiarizing ourselves with the island mode, a simulation tool to support control design and indicative testing and demonstration of the island mode inverter is implemented. Functionality of the simulation tool is verified using measurements from an equivalent prototype device. en
dc.format.extent [8] + 42
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Simulointityökalu saarekekäytön säädön kehityksen tueksi fi
dc.title A simulation tool for control design of an island mode inverter en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword power electronics en
dc.subject.keyword inverter en
dc.subject.keyword island mode en
dc.subject.keyword simulation of power eletronics en
dc.subject.keyword tehoelektroniikka fi
dc.subject.keyword vaihtosuuntaaja fi
dc.subject.keyword saarekekäyttö fi
dc.subject.keyword tehoelektroniikkasimulointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131469
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tehoelektroniikka fi
dc.programme.mcode S-81
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ovaska, Seppo
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05246
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40115
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse