Taide rakennushankkeessa – taiteilija maisema-arkkitehdin työparina Arabianrannassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Mikola, Varpu
dc.contributor.advisor Weckman, Emilia
dc.contributor.author Soikkeli, Veera
dc.date.accessioned 2018-06-28T13:03:52Z
dc.date.available 2018-06-28T13:03:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32356
dc.description.abstract Kandidaatintyössä tutkittiin onnistuneen taideyhteistyön piirteitä sekä haasteita, joita yhteistyössä voidaan kohdata. Taiteen ja maisema-arkkitehtuurin juuret ulottuvat pitkälle historiaan ja myös nykyisin taiteellisella yhteistyöllä on merkittävä rooli rakennushankkeissa. Useissa arkkitehtuurikilpailuissa edellytetään taiteilijan kuulumista suunnitteluryhmään, minkä lisäksi taide on integroidumpaa kuin aiemmin. Tämä edellyttää eri alojen ammattilaisilta tiivistä yhteistyötä. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja haastattelemalla yhteistyötä tehneitä ammattilaisia. Tarkoituksena oli tutkia erityisesti maisema-arkkitehdin ja taiteilijan rooleja yhteistyöhankkeissa. Työssä esiteltiin alojen yhteistä historiaa sekä nykypäivää, minkä lisäksi teoriaa tukemaan valittiin kaksi esimerkkikohdetta Helsingin Arabianrannan taidekaupunginosasta. Maisema-arkkitehtuurin ja taiteen tutkiminen oli luonteva jatkumo aiheesta aiemmin tehdylle tutkimukselle rakennusarkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun parissa. Tutkimuksen perusteella menestyksekkäällä taidehankkeella on useita piirteitä. Merkittävimpinä esiin nousivat ryhmän toimivuus, yhteinen visio, osallisten asenne ja osaaminen, taiteilijan osallistuminen alusta saakka, rakennushankkeen aikataulun noudattaminen sekä taiteen budjetin huomioiminen. Samoista pääkohdista nousevat myös hankkeeseen liittyvät haasteet. Useat löydetyt piirteet liittyvät ryhmän tai sen jäsenten toimintaan ja kanssakäymiseen. Tärkeää on koota toimiva ja motivoitunut tiimi, jonka jäsenet ovat sitoutuneet yhteistyöhön. Koulutusta tarvitaan kaikille osapuolille aina suunnittelijoista teosten huoltajiin asti. Työn tulokset auttavat ympäristörakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa: useat löydökset vaikuttavat yhteistyöhön suunnittelun alusta toteutukseen saakka. Tuloksia on mahdollista soveltaa suoraan taideyhteistyössä. fi
dc.format.extent 25 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taide rakennushankkeessa – taiteilija maisema-arkkitehdin työparina Arabianrannassa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword maisema-arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword rakennushanke fi
dc.subject.keyword taideyhteistyö fi
dc.subject.keyword Arabianranta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806283766
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Hautamäki, Ranja
dc.programme Maisema-arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account