Karvan verran kaunihimpi – parrasta visuaalisen kulttuurin ilmiönä ja sukupuolittavana merkitsijänä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rossi, Leena-Maija
dc.contributor.advisor Soinio, Kari
dc.contributor.author Lehto, Ilai
dc.date.accessioned 2018-06-28T12:59:31Z
dc.date.available 2018-06-28T12:59:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32319
dc.description.abstract Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen maisteriohjelman opinnäytteeni koostuu kirjallisesta osiosta ja taiteellisesta produktiosta, joiden keskinäinen painoarvo on seuraavanlainen: kirjallinen osio 80% ja taiteellinen produktio 20%. Opinnäytetyöni syventyy kasvokarvoitukseen visuaalisen kulttuurin ilmiönä ja purkaa sen merkityksiä sukupuolittavana merkitsijänä. Aihetta pohjustaakseni tarkastelen parran ilmentymiä eri aikakausilla ja eri tavoin sukupuolittuneissa valtarakenteissa sekä parrakkuuden kuvaamisen tapoja nykytaiteen yhteydessä. Pääasiallinen kiinnostuksenkohteeni on kuitenkin 2000-luvun partabuumi monine muotoineen länsimaisessa ja suomalaisessa kontekstissa. Opinnäytetyöni kartoittaa nykyisen partamuodin visuaalisia, sukupuolittuneita ja sosiaalisia ulottuvuuksia esimerkkien kautta. Hyödynnän kulttuurintutkimuksen ja miestutkimuksen lähtökohtia ilmiöitä tarkastellessani, mutta en pitäydy niissä orjallisesti. Katson, että esseistinen ja huumorilla höystetty kirjoitustyyli on luonteva tapa lähestyä aihetta. Nostan opinnäytteeni kirjallisessa osiossa esiin nykyisen partainnostuksen synnyttämiä kulttuurisia ilmiöitä aina parranhoidon visuaalisesta markkinoinnista ja internetin partameemikuvista kukkaispartoihin ja hipster-muotiin. Aiheen tuoreuden ja valitsemani tutkimustavan vuoksi käyttämäni lähteet ovat monimuotoisia, ja osin viittaan myös henkilökohtaisiin kokemuksiini parrankasvattajana. Kasvokarvoitukseen usein liittyvä miehekkyyden ristiriitainen myytti ja tietynlaisen performatiivisen maskuliinisuuden vaatimus nousee keskeiseksi kysymykseksi opinnäytteessäni. Pyrin sanallistamaan partailmiöiden takana vaikuttavia sukupuolittavia rakenteita länsimaisessa kulttuuriympäristössä. Omassa taiteellisessa tutkimuksessani ja työskentelyssäni pidän oleellisena toisenlaista maskuliinisuutta tai sukupuolisuutta mahdollistavien parrakkuuden muotojen tutkimista. Taiteen maisterin opinnäytetyöni taiteellinen produktio on vastaisku internetissä leviävien partameemien mieskuvalle ja sanomalle. Vastakarvapartameemit ovat monistettavia kuvayksikköjä, joiden välityksellä haluan ilmaista toisenlaista sukupuolisuutta ja parrakkuutta mahdollistavia ajattelu- ja toimintatapoja. Lisäksi tein materiaalikokeiluja tutkiakseni, miten parran veistoksellisuutta voi esittää toisin. fi
dc.description.abstract My master's thesis in Visual Culture and Contemporary Art (ViCCA) in Aalto University, School of Arts, Design and Architecture is composed of a written part and an artistic production. The emphasis is on the written part, which is 80% of the thesis, artistic production being 20%. My thesis delves into facial hair as a phenomenon of visual culture and disassembles its meanings as a gendered signifier. To set up my research I examine manifestations of beard in different eras and how it is entangled with gendered power structures, as well as the ways in which the beard is being depicted in contemporary art context. However, the focus of my thesis is the faceted beard boom of 2000s in the Western world and Finland. My thesis outlines visual, gendered and social dimensions of the current beard fashion through examples. I base some of the study on the views of culture and gender studies, but don’t follow them meticulously. I believe that essayistic and humorous writing method is a natural way to approach the facial hair phenomena. In the written part of my thesis I highlight the cultural phenomena created by the current trend in facial hair, from the advertising to the beard memes of the internet and the flower beards and hipster fashion. On the grounds of the contemporaneity of the subject and the research method the sources used are diverse. I also refer to my personal experience as a beard grower. The contradictory male myth often associated with beard and certain demand for performative masculinity becomes a central question in my thesis. I try to verbalize the gendered structures behind the beard phenomena in the Western cultural environment. In my own artistic research and work I find it essential to explore ways of how beards can modulate different kinds of masculinity or gender. The artistic production of my thesis is a counter-attack on the message of the internet’s beard memes and their view of men. Vastakarvapartameemit are duplicable picture units, which are used to express different modes of thought and action regarding gender and beards. I also conducted experiments with different materials to explore how it is possible to represent the sculpturality of a beard in another way. en
dc.format.extent 114
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Karvan verran kaunihimpi – parrasta visuaalisen kulttuurin ilmiönä ja sukupuolittavana merkitsijänä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword parta fi
dc.subject.keyword viikset fi
dc.subject.keyword karvoitus fi
dc.subject.keyword sukupuoli fi
dc.subject.keyword maskuliinisuus fi
dc.subject.keyword mieskuva fi
dc.subject.keyword visuaalinen kulttuuri fi
dc.subject.keyword nykytaide fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806283729
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lindman, Pia
dc.programme Visual Culture and Contemporary Art en
dc.programme ViCCA en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account