"Engineer meets human" - Co-design, learning and serving in repair construction planning

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Berglund, Eeva
dc.contributor.author Vierula, Minna
dc.date.accessioned 2018-06-28T12:58:29Z
dc.date.available 2018-06-28T12:58:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32310
dc.description.abstract The thesis is part of the Creative Sustainability master’s programme at Aalto University. Eeva Berglund, an adjunct professor in the Department of Design, is the supervisor of the thesis. The study is carried out at Consti Building Façade department in a Regional Development team. The demand for resident-oriented operation in housing companies’ renovation is the basis of the study, but it tries to go beyond that approach by using collaborative learning as the guide when the co-design process for Consti personnel is done. The study starts from the finding that if the professionals (here engineers) try to collaborate in a resident-oriented manner using new models like workshopping and co-designing, they should first understand the importance of these methods and learn to use them. The main objective of the thesis is to co-design, with Consti personnel, a service model for housing companies’ group renovation planning phase. This model could assist collaborative learning and the equal encountering of board members and property managers of a housing company and Consti personnel. The study is an action research and uses literature, unstructured interviews, online questionnaires and observation as research methods. In the co-design process, four workshops are arranged with the methods of collaborative learning and the outcome of the thesis is a service model for the renovation planning phase. The study uses Myyrmäki area as a case study, where several housing companies are planning to start the group renovation project. In the real-life context, the author carries out the observation and questionnaires. According to the answers of the board members and the property managers, there is a demand for sharing the information on group renovation planning. Housing companies should be supported in decision-making as well as in communication between other housing companies. All respondents thought that the life situation of residents should be considered when planning the group renovation, and they have to be informed. In their opinion, it is also important that there is a collaboration between various actors in the planning process. These findings correlate with IKE-report’s suggestions on good renovation planning processes with residents. Resident-oriented professionals who were interviewed during the thesis consider that these matters are crucial as well. The study reveals that the service model can be co-designed with personnel and they can learn new methods for cooperating with the customer. The model can be utilized in other renovation planning projects that require solid co-operation with property managers and board members of the housing company. en
dc.description.abstract Aalto Yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelmaan tehty Pro gradu on yhteistyö Consti Julkisivut Oy:n aluekehitystiimin kanssa. Tarve asukaslähtöiseen toimintaan taloyhtiöiden peruskorjauksessa on opinnäytetyön lähtökohta. Sen lisäksi tutkimus käyttää yhteisoppimista co-design prosessin yhteydessä. Työn lähtee havainnosta, että jos ammattilaiset (tässä työssä insinöörit) toimivat asukaslähtöisesti käyttämällä apunaan co-design menetelmiä ja työpajoja heidän täytyy ensin ymmärtää näiden menetelmien tärkeys sekä oppia käyttämään niitä. Opinnäytetyön päätavoitteena on suunnitella yhdessä Consti:n työntekijöiden kanssa palvelumalli asunto-osakeyhtiöiden ryhmäkorjauksen suunnitteluvaiheeseen co-designin avulla. Palvelumallin tulee olla sellainen, että se tukee yhteisoppimista sekä tasavertaista kohtaamista taloyhtiön hallitusten jäsenten, isännöitsijöiden ja Consti:n henkilöstön kanssa. Opinnäytetyö on toimintatutkimus, joka pohjaa kirjallisuuteen ja käyttää tutkimusmenetelminä avointa haastattelua, online-kyselyä sekä havainnointia. Työn aikana järjestetään myös neljä co-design työpajaa henkilöstölle, jotka hyödyntävät yhteisoppimisen menetelmiä. Niiden lopputuloksena syntyy palvelumalli asunto-osakeyhtiöiden ryhmäkorjauksen suunnitteluvaiheeseen. Myyrmäen alue toimii opinnäytetyössä tapaustutkimuksena. Työn tekijä havainnoi ja suorittaa kyselyn usean taloyhtiön ryhmäkorjaushankkeen suunnittelun aikana. Online-kyselyn vastausten mukaan hallituksen jäsenet ja isännöitsijät haluavat, että tietoa jaetaan ryhmäkorjausta suunniteltaessa. Vastauksista tulee ilmi myös, että taloyhtiöitä olisi tuettava päätöksenteossa sekä taloyhtiöiden välisessä viestinnässä. Kaikkien vastanneiden mukaan asukkaan elämäntilanne on huomioitava kunnostustöiden suunnittelussa ja heitä on tiedotettava. Tärkeää vastanneiden mielestä oli myös, että suunnitteluprosessissa eri toimijoiden välillä on yhteistyötä. Nämä vastaukset korreloivat IKE-raportin ehdotuksen asukaslähtöisistä toimista korjaushankesuunnittelusta kanssa sekä tulevat esille myös tutkimuksen aikana tehdyissä ammattilaisten haastatteluissa. Tutkimuksessa käy ilmi, että palvelumalli on mahdollista suunnitella yhdessä työntekijöiden kanssa ja että he voivat oppia uusia tapoja tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Mallia voidaan myös hyödyntää muissa korjausrakennushankkeissa, jotka edellyttävät kiinteää yhteistyötä taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen jäsenten kanssa. fi
dc.format.extent 90 + 24
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title "Engineer meets human" - Co-design, learning and serving in repair construction planning en
dc.title "Insinööri kohtaa ihmisen" - Yhteissuunnittelu, oppimista ja palvelua korjausrakentamista suunniteltaessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword co-design en
dc.subject.keyword collaborative learning en
dc.subject.keyword resident-orientation en
dc.subject.keyword repair construction en
dc.subject.keyword housing company en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806283719
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Berglund, Eeva
dc.programme Creative Sustainability en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account