Learning Centre

10 Gigabit-capable Passive Optical Network Transmission Convergence kerroksen suunnittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Soila, Risto
dc.contributor.author Leino, Dmitri
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:02:02Z
dc.date.available 2012-03-12T07:02:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3230
dc.description.abstract Uusien laajakaistaisten tietoliikennepalvelujen ja kasvavan tiedonsiirtokapasiteetin tarpeen myötä kiinteiden liityntäverkkojen infrastruktuuri on muuttumassa sähköisestä optiseksi. Euroopan komission rahoittamassa Scalable Advanced Ring-based passive Dense Access Network Architecture (SARDANA)-tutkimusprojektissa tutkitaan seuraavan sukupolven passiivisten optisten liityntäverkojen teknologioita. Projektin päätavoitteena on pienentää passiivisiin optisiin liityntäverkkoihin liittyviä kustannuksia. Tämä diplomityö käsittelee SARDANA-testiverkon standardoimattoman 10 Gigabit-capable Passive Optical Network (XGPON) Transmission Convergence (TC)-kerroksen suunnittelua ja ensimmäistä toteutusta optisessa verkkopäätteessä (ONU:ssa). TC-kerros toteuttaa Medium Access Control (MAC)-protokollan. SARDANA XGPON TC (SXGTC)-kerros perustuu standardoituun ITU-T G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) TC (GTC)-kerroksen [ITU08] tarjoamaan ratkaisuun mutta eroaa tästä yksityiskohdiltaan. Kaikki SXGTC-kerroksen oleelliset yksityiskohdat peilataan GTC-kerrokseen. Suunniteltu SXGTC-protokolla tukee maksimissaan 9.95328 Gbps:n symmetrisiä tiedonsiirtonopeuksia. SXGTC-protokolla on optimoitu käsittelemään dataa 8 tavun sanoissa. Ensimmäinen ONU SXGTC-kerroksen toteutus ohjelmoitavassa Field Programmable Gate Array (FPGA)-piirissä esitellään funktionaalisten lohkojen avulla. Tämän implementaation tiedonsiirtonopeus alasuunnassa on 9.95328 Gbps 98 %:n kaistatehokkuudella ja yläsuunnassa 2.48832 Gbps 94.5 %:n kaistatehokkuudella SARDANA-testiverkkokonfiguraation tapauksessa. fi
dc.description.abstract With the emergence of new broadband telecommunication services and constantly increasing bandwidth demand, fixed access network infrastructure is evolving from electrical to optical. The European Commission funded research project Scalable Advanced Ring-based passive Dense Access Network Architecture (SARDANA) researches the next-generation passive optical access network technologies. The main goal of the project is to reduce expenses that are related to passive optical access networks. This master's thesis discusses the design of the non-standardized 10 Gigabit-capable Passive Optical Network (XGPON) Transmission Convergence (TC) layer and its first implementation version for Optical Network Unit (ONU) for the SARDANA test network. The SARDANA XGPON TC (SXGTC) layer implements the Medium Access Control (MAC) protocol. The SXGTC layer is based on the standardized solution offered by the ITU-T G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) TC (GTC) layer recommendation [ITU08] but differs from it in many details. All the SXGTC layer features are compared to those of the GTC layer. As a result, the SXGTC protocol is able to support operation on up to 9.95328 Gbps symmetrical transmission rates. The SXGTC layer is optimized for the 8-byte-word-based data processing. The first ONU SXGTC layer Field Programmable Gate Array (FPGA) implementation is presented in terms of functional blocks. The implementation supports operation on 9.95328 Gbps in the downstream offering 98 % bandwidth efficiency and on 2.48832 Gbps in the upstream offering 94.5 % bandwidth efficiency for the SARDANA test network configuration. en
dc.format.extent [12] + 106
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title 10 Gigabit-capable Passive Optical Network Transmission Convergence kerroksen suunnittelu fi
dc.title 10 Gigabit-capable Passive Optical Network Transmission Convergence layer design en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Gigabit-capable passive optical network en
dc.subject.keyword GPON en
dc.subject.keyword 10GPON en
dc.subject.keyword XGPON en
dc.subject.keyword Medium Access Control protocol en
dc.subject.keyword MAC en
dc.subject.keyword FPGA en
dc.subject.keyword access network en
dc.subject.keyword Gigabit-capable passive optical network fi
dc.subject.keyword GPON fi
dc.subject.keyword 10GPON fi
dc.subject.keyword XGPON fi
dc.subject.keyword Medium Access Control protokolla fi
dc.subject.keyword MAC fi
dc.subject.keyword FPGA fi
dc.subject.keyword SARDANA fi
dc.subject.keyword liityntäverkko fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131461
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Tirkkonen, Olav
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05404
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40103
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics