Pörssilistautumisen vaikutus yrityksen vieraan pääoman hinnoitteluun Pohjoismaissa 2002–2012

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Jarva, Henry
dc.contributor.author Alamäki, Pyry
dc.date.accessioned 2018-06-27T09:55:29Z
dc.date.available 2018-06-27T09:55:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32280
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoite on selvittää, onko yhtiön pörssilistautumisella vaikutusta vieraasta pääomasta maksettavaan kustannukseen Pohjoismaisilla yhtiöillä. Tutkielman toisena tavoitteena selvitän, vaikuttaako yhtiön koko listautuessa markkina-arvolla mitattuna mahdolliseen muutokseen vieraan pääoman hinnoittelussa. Aineistona tutkimuksessa käytän uusia listautumisanteja Pohjoismaista eli Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Islannista aikavälillä 2002 – 2012. Yhtiöitä joissa kaikki tarvittavat tiedot olivat saatavilla, jäi lopulta 38kpl, joista jokaisesta käytössä oli kolme havaintovuotta, vuosi ennen listautumista, listautumisvuosi ja vuosi listautumisen jälkeen. Näin ollen havaintoja aineistossa on yhteensä 114kpl. Tutkimus vahvistaa ensimmäisen hypoteesin siitä, että pörssilistautuminen laskee yhtiön korkokustannusta listatumista seuraavalta vuodelta. Myös toinen hypoteesi sai vahvistusta eli muutokset korkokustannuksessa ovat mallin tulosten perusteella suurempia listautumishetken markkina-arvolla mitattuna pienemmillä yhtiöillä. fi
dc.description.abstract The aim of this research is to find out whether company’s IPO effects on cost of debt capital in Nordic companies. Secondary objective is to find out does the company’s size measured by market value in the listing year has effect on the possible change on cost of debt. In this research I use Nordic (Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland) IPO during the years 2002-2012. Companies with all needed values after cleaning the data were left 38pcs. From each company, data includes three observation years, one before the IPO, IPO year and one year after the IPO. In total, the data includes 114 observation years. This research supports the hypothesis that IPO decreases the companies’ cost of debt capital in one year after the IPO. Second hypothesis considering whether possible decrease in cost of debt capital is larger in small companies measured by market value in IPO-year, are also supported in statistically significance level using one-tailed confidence interval. en
dc.format.extent 48
dc.language.iso fi en
dc.title Pörssilistautumisen vaikutus yrityksen vieraan pääoman hinnoitteluun Pohjoismaissa 2002–2012 fi
dc.title Effects of IPO to cost of debt capital in Nordic companies 2002 - 2012 en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword pörssilistautuminen fi
dc.subject.keyword IPO fi
dc.subject.keyword lainapääoma fi
dc.subject.keyword velan hinta fi
dc.subject.keyword informaatioriski fi
dc.subject.keyword riskipreemio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806273689
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Accounting en
dc.subject.helecon laskentatoimi fi
dc.subject.helecon rahoitus fi
dc.subject.helecon yritykset fi
dc.subject.helecon listautuminen fi
dc.subject.helecon luotto fi
dc.subject.helecon korko fi
dc.ethesisid 17200
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account