Learning Centre

Tietokoneohjelman suunnittelu akustisen mittauksen opetukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pekonen, Jussi
dc.contributor.author Simonen, Tarmo
dc.date.accessioned 2012-03-12T07:01:08Z
dc.date.available 2012-03-12T07:01:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3226
dc.description.abstract Diplomityössä käydään läpi tietokoneohjelman suunnittelu akustisen mittauksen opetukseen. Ongelmaa tarkastellaan opiskelijan, opettajan ja opetusta tarjoavan yksikön infrastruktuurin näkökulmista. Erilaisia toteutustapoja tutkittiin, pohtien eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Opetukseen käytettävä ohjelmakokonaisuus toteutettiin hyödyntäen LabVIEWkehitysympäristöä. Työssä tarkastellaan lyhyesti kaiutinmittausten teoriaa ja Akustisen mittauksen harjoitustyö -kurssilla vallitsevaa lähtötilannetta. Ohjelman kehitykseen LabVIEW-ympäristössä ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin paneuduttiin. Ratkaisun tietoturvanäkökulmaan kiinnitettiin huomiota. Ohjelma otettiin käyttöön kevään 2010 kurssilla, jolta kerättiin opiskelijapalautetta. Toteutus todettiin pieniä kehitystoiveita lukuunottamatta onnistuneeksi. Diplomityö tarjoaa havainnollisen esimerkin LabVIEW-sovelluksen laatimisesta akustiikan opetus- ja tutkimuskäyttöön. fi
dc.description.abstract This Master's thesis studies the designing of a computer program for the education of acoustic measurements. The problem is discussed from the student's, the teacher's and the administrative organization's point of view. Different ways to solve the problem were contemplated. The solution was realized by using LabVIEW development system. The thesis explains the theory behind loudspeaker measurements and introduces the situation at hand on the course Exercise in Acoustical Measurements. Software development using LabVIEW development system was closely examined, weighing the possibilities and problems. Data security of the system under development was also considered. Newly created software was deployed for the first time on the course in spring 2010. Course feedback was collected from the students. The feedback was mostly positive - only minor suggestions for development were given. This Master's thesis offers the engineers, the teachers and the researchers an example of creating a measurement software by using graphical programming of LabVIEW development system. en
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Tietokoneohjelman suunnittelu akustisen mittauksen opetukseen fi
dc.title Designing a Computer Program for The Education of Acoustic Measurements en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword LabVIEW programming en
dc.subject.keyword data security en
dc.subject.keyword computer based education en
dc.subject.keyword loudspeaker measurement en
dc.subject.keyword LabVIEW-ohjelmointi fi
dc.subject.keyword tietoturva fi
dc.subject.keyword tietokoneavusteinen opetus fi
dc.subject.keyword kaiutinmittaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131457
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92180
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40099
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics