Jälkiarvioinnin soveltaminen projektiorganisaation liiketoiminnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Taussi, Thomas
dc.contributor.author Helminen, Tuomas
dc.date.accessioned 2018-06-27T09:54:04Z
dc.date.available 2018-06-27T09:54:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32264
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tutkitaan tapausyrityksen (Neste Engineering Solutions Oy, NES Oy) projektien hallintaa ja vertaillaan sen samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia perinteiseen post-completion auditing(PCA) -kirjallisuuteen. Tutkielma toteutettiin haastatteluilla, joihin osallistuivat NES Oy:n Länsi-Suomen aluejohtaja ja strategisten asiakkaiden liiketoimintayksikön johtaja. Haastatteluja oli yhteensä kolme kappaletta ja ne jaottuivat reilun viikon ajalle. Haastattelujen perusteella NES Oy:n projektinhallinta muistuttaa niistä saatujen hyötyjen kannalta merkittävästi PCA:ia. Näkyvimpana näistä on projektinhallinnan merkitys organisaation oppimisen kannalta. Eroavaisuuksia myös löytyi. Yhtenä merkittävä ilmi tuli projektinhallinnan epäformaaliset keinot. Näistä esimerkkinä osastojen johtajien hyvät keskinäiset kommunikaatiomahdollisuudet. Tutkielman keskeisin rajoite on datan rajallinen määrä. Tapaustutkimuksessa olisi hyvä olla useampia yrityksiä mukana, mikä parantaisi datan luotettavuutta. Tutkielman lopuksi nostan esiin muutamia mahdollisia aiheita tulevaisuuden tutkimukselle, jotka keskittyvät projektiorganisaatioiden toiminnan analysointiin PCA -viitekehyksen avulla. fi
dc.format.extent 24 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Jälkiarvioinnin soveltaminen projektiorganisaation liiketoiminnassa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword jälkiarviointi fi
dc.subject.keyword projektinhallinta fi
dc.subject.keyword vaihtoehtoiset ohjauskeinot fi
dc.subject.keyword organisaation oppiminen fi
dc.subject.keyword post-completion auditing fi
dc.subject.keyword project management fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806273673
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Laskentatoimi en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account