Balanced Scorecard strategisena johtamisjärjestelmänä kasvuyrityksessä – Case: PHZ Full Stack Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Taussi, Thomas
dc.contributor.author Silvennoinen, Elisa
dc.date.accessioned 2018-06-27T09:52:53Z
dc.date.available 2018-06-27T09:52:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32251
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella Balanced Scorecardin käyttöä organisaation elinkaaren kasvuvaiheessa. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä etenkin siitä, mitkä tekijät vaikuttavat Balanced Scorecardin käyttöönottopäätökseen jo yrityksen kasvuvaiheessa sekä siitä, millaisia tarpeita Balanced Scorecard palvelee kasvuyrityksessä. Aiempi tutkimus viittaa siihen, että muodollisempien järjestelmien tarve organisaatiossa kasvaa jo yrityksen ollessa kasvuvaiheessa. Tämän johdosta kasvuyritykset keskittyvätkin monesti lisäämään järjestelmiensä muodollisuutta ja saattavat alkaa hyödyntämään esimerkiksi Balanced Scorecardin kaltaista kattavaa johdon ohjausjärjestelmää strategisessa ohjauksessaan. Usein kasvuyritykset kuitenkin korostavat Balanced Scorecardiin valitsemissaan mittareissa erilaisia tavoitteita kuin esimerkiksi kypsyysvaiheessa olevat yritykset, joiden on havaittu keskittyvän enemmän kannattavuuteen liittyviin tavoitteisiin. Kasvuyritykset puolestaan saattavat korostaa mittaristossaan kannattavuuden sijaan esimerkiksi nopeaa kasvua. Tutkielmassa pyritään kvalitatiivisen case-tutkimuksen avulla tuottamaan lisää empiiristä tietoa valittuun aihepiiriin liittyen. Tutkielman kohdeyritykseksi valittu kasvuyritys on suomalainen ohjelmistoyritys PHZ Full Stack Oy, jonka voidaan katsoa hyödyntävän Balanced Scorecardia yritystoiminnassaan kattavana strategisena johtamisjärjestelmänä. Case-analyysin pohjalta voidaan todeta yhtiön hyödyntävän Balanced Scorecardia etenkin strategian selkeyttämisessä sekä kommunikoinnissa. Käyttöönottopäätökseen ovat vaikuttaneet merkittävästi kohdeyrityksen perustajan ja emoyhtiön toimitusjohtajan kokemus ja uskomukset, jotka ovat myös aiemmassa tutkimuksessa liitetty johdon ohjausjärjestelmien käyttöönottohalukkuuteen kasvuyrityksissä. fi
dc.format.extent 29
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Balanced Scorecard strategisena johtamisjärjestelmänä kasvuyrityksessä – Case: PHZ Full Stack Oy fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword balanced scorecard fi
dc.subject.keyword tuloskortti fi
dc.subject.keyword strateginen johtamisjärjestelmä fi
dc.subject.keyword kasvuyritys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806273660
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Laskentatoimi en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account