Learning Centre

Tapaustutkimus: Soveltuuko Scrum vesiputousmallin korvaajaksi yrityksen sovelluskehitysprojekteihin?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laasonen, Visa
dc.contributor.author Ahonen, Markus
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:59:45Z
dc.date.available 2012-03-12T06:59:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3221
dc.description.abstract Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin Scrum-prosessimallin soveltuvuutta kohdeyrityksen ulkoistettujen sovelluskehitysprojektien hallintaan. Käytännön kokemuksia mallin sopivuudesta kerättiin Scrum-menetelmää kokeilevassa pilottiprojektissa, jossa tutkija oli osa kehitystiimiä. Kehitystiimin ja tutkijan henkilökohtaisia kokemuksia ja havaintoja kerättiin kehitystyön rinnalla hieman yli vuoden ajan. Kokemuksia kerättiin myös projektin aikana suoritetuista haastatteluista, joihin osallistui yksitoista projektin avain-henkilöä. Aikaisempaa tutkimusta ketteriin menetelmiin liittyvistä kokemuksista etsittiin lisäksi Internetin artikkelikokoelmista. Aiemmista tutkimusraporteista Scrum-kokemuksista löydettiin yhteyksiä kokemuksiin pilottiprojektissa. Scrum ei ollut pilottiprojektin kannalta pelkkää menestystä, mutta yritys koki päässeensä silti parempaan lopputulokseen kuin vesiputousmallilla olisi ollut mahdollista. Scrumilla koettiin olleen positiivinen vaikutus projektin sisäiseen viestintään. fi
dc.description.abstract This case-study was conducted to research the suitability of Scrum process model in managing outsourced software development projects in a target company. Experiences were collected from a pilot project, in which the researcher belonged to the development team. The experiences and observations of the team and the researcher were collected for a little over a year alongside with the development work. Experiences were also collected by interviewing eleven key persons associated with the project. Earlier studies related to experiences from agile methods were also searched from article databases on the Internet. Earlier reports of Scrum experiences revealed similarities and connections to experiences from the pilot project. When reviewing the results of the pilot project, Scrum-process was successful, but not perfect. According to the company's experiences how-ever, the end result was better than it would have been if waterfall model was used. It was also experienced that Scrum had a positive effect to internal communication in the project. en
dc.format.extent [7] + 68
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Tapaustutkimus: Soveltuuko Scrum vesiputousmallin korvaajaksi yrityksen sovelluskehitysprojekteihin? fi
dc.title Case-study: How does Scrum succeed in replacing waterfall model in software development projects of an organization? en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword Scrum en
dc.subject.keyword agile methods en
dc.subject.keyword waterfall model en
dc.subject.keyword software development process en
dc.subject.keyword case-study en
dc.subject.keyword Scrum fi
dc.subject.keyword ketterät menetelmät fi
dc.subject.keyword vesiputousmalli fi
dc.subject.keyword ohjelmistokehityksen prosessimallit fi
dc.subject.keyword tapaustutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131452
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Oittinen, Pirkko
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92252
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 40094
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics