Learning Centre

Concurrent Reliability Testing as an Alternative for More Comprehensive and Efficient Reliability Testing of Electronic Assemblies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mattila, Toni
dc.contributor.author Toivonen, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:56:10Z
dc.date.available 2012-03-12T06:56:10Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3207
dc.description.abstract Perinteisesti elektroniikan kokoonpanojen luotettavuutta on testattu kiihdytetyillä elinaikatesteillä yhtä rasitusparametriä hyväksikäyttäen. Tässä diplomityössä pyrittiin kehittämään uusi rinnakkainen yhdistelmätestausmenetelmä, joka simuloisi tuotteiden todellisia käyttöolosuhteita todenmukaisemmin. Rasituksien yhdistämisen uskotaan myös nopeuttavan vauriomekanismejä ja täten lyhentävän testaukseen käytettyä aikaa. Työ keskittyi termomekaanisten ja mekaanisten rasitusten yhdistämiseen. Työn kirjallisuusosa käsitteli kiihdytettyjä elinaikatestejä. Oleelliset yhden rasituksen testimenetelmät käytiin läpi ennen syventymistä useita rasitusparametrejä hyödyntäviin testeihin kirjallisuusselvityksen avulla. Työn kokeellisessa osassa yhdistettiin tehosyklaus ja tärinätestaus yhdeksi testimenetelmäksi. Ennen rasitusten yhdistämistä suoritettiin yhden rasitusparametrin tehosykli- ja tärinätestit varsinaisten testiparametrien määrittämiseksi ja rinnakkaistestauksen vikaantumismekanismien selvittämiseksi. Tulokset olivat yhtäpitäviä aikaisempien asiasta suoritettujen tutkimusten kanssa, elinaikojen yhdistelmätestauksessa ollessa huomattavasti lyhyempiä kuin oli oletettu erillisten yhden rasitusparametrin testien tulosten perusteella. Yhdistelmätestauksessa havaitut vikaantumismoodit olivat hyvin samankaltaisia tärinätesteissä havaittujen moodien kanssa ja vaurioitumisnopeuden kasvun oletettiin johtuvan juoteliitoksien lämpötilasta aiheutuvien mekaanisten ominaisuuksien muutoksista. Tulokset osoittivat, että testiparametrien huolellisella valinnalla voidaan uudella menetelmällä saavuttaa todellisia käyttöympäristöjä todenmukaisemmin edustava rasitusympäristö sekä lyhentää testiaikoja merkittävästi. On myös huomioitava, että yksittäin lähes merkityksettömillä rasituksilla saattaa olla merkittäviä yhteisvaikutuksia luotettavuuteen, joita ei voida huomioida perinteisillä yhden rasituksen testeillä. fi
dc.description.abstract Traditionally the reliability and lifetime predictions of electronic assemblies have been conducted by employing single load accelerated life tests. This thesis aimed to develop a new concurrent reliability testing method that would offer a more realistic representation of actual use environments. Additionally, the combination of several loadings is expected to accelerate the damage accumulation, thus decreasing the associated testing times and costs. The focus was on the combination of thermomechanical and mechanical loads. Accelerated life tests were analyzed in the literature part. The relevant conventional accelerated life tests utilizing a single loading parameter were discussed before addressing multiple loading tests by giving a literature review on the current status of the subject. The experimental part combined power cycling and vibration loading into a single concurrent test method. To determine the actual test parameters and to clarify the failure modes and mechanisms in concurrent loading, single loading tests were conducted before the loads were combined. The experimental results were consistent with the previous results reported in literature with observed lifetimes considerably shorter than expected based on the single load test results. Observed failure modes in concurrent testing closely resembled those observed in pure mechanical loading, but the accelerated damage accumulation rate was attributed to the temperature related change of material properties. It was concluded that when the loading parameters are carefully set, significant improvements in both the lifelikeness of the loading conditions and in effectiveness can be achieved with the new test method. The results indicated that even under relatively small magnitude single loads the interactions of the various loadings can have significant effects on reliability that cannot be accounted for with single load tests. en
dc.format.extent [10] + 90
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title Concurrent Reliability Testing as an Alternative for More Comprehensive and Efficient Reliability Testing of Electronic Assemblies en
dc.title Rinnakkainen yhdistelmätestausmenetelmä elektronisten kokoonpanojen kokonaisvaltaisempaan ja tehokkaampaan luotettavuustestaukseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword luotettavuus fi
dc.subject.keyword kiihdytetty elinaikatesti fi
dc.subject.keyword yhdistelmätestaus fi
dc.subject.keyword reliability en
dc.subject.keyword accelerated life test en
dc.subject.keyword multiple loading tests en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131438
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Elektroniikan valmistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-113
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Paulasto-Kröckel, Mervi
dc.programme Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92470
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 39798
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics