Learning Centre

Ennustaako kognitiivisen kuorman mittari fysiologisia vasteita ja suoriutumista työmuistitehtävässä? -

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Holm, Anu
dc.contributor.author Lukander, Jani
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:54:30Z
dc.date.available 2012-03-12T06:54:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3201
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli toistaa TBRS-työmuistimallin (Time-Based Resource-Sharing) esittelevässä tutkimuksessa (Barrouillet et al. 2004) havaitut tulokset. Malli esittää työmuistisillan olevan suoraan verrannollinen muistisuoritusta häiritsevän tiedonkäsittelytehtävän vaatimaan muistihakuja / aika -suhteeseen. Tutkimuksessa yritettiin myös selvittää, voiko tämän suhteen määrittelemän kognitiivisen kuorman vaikutuksia mitata fysiologisin menetelmin tutkimalla tehtävän aikana syntyneitä herätevasteita, erityisesti P300-aaltoa ja myöhäisiä positiivisia komponentteja. Tutkimuksessa ei onnistuttu toistamaan alkuperäisen tutkimuksen tuloksia. Havainnot eivät tukeneet TBRS-mallin ennustamaa kognitiivisen kuorman lineaarista vaikutusta työmuistisillan pituuteen. Herätevasteista havaittiin selkeät vaikutukset sekä kognitiiviselle, että muistikuormalle. Nämä havainnot eivät kuitenkaan tue ajatusta ristivaikutuksesta tiedonkäsittelyn ja muistisuorituksen välillä. Tulokset herättävät useita mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä tiedonkäsittelystä ja muistisuoriutumisesta, puheen vaikutuksesta työmuistitehtävissä suoriutumiseen sekä kognitiivisen kuorman vaikutuksesta. fi
dc.description.abstract The goal of this study was to attempt to replicate the results obtained by Barrouillet et al. (2004) in a study introducing the Time-Based Resource-Sharing (TBRS) model, which postulates that working memory spans are positively and linearly correlated to the retrievals / time -ratio, i.e. cognitive load, a given processing task involves. We also attempted to determine whether the effects of cognitive load are measurable with neurophysiology by examining the event-related potentials (ERPs), in particular the P300 and late positive components. We were unable to replicate the results of the original study to any extent, and did not find an effect for cognitive load on working memory spans similar to that predicted by the TBRS model. Clear effects for cognitive and memory load were found in the ERPs, but these results did not indicate a trade-off between processing and storage. Questions for future research are presented regarding memory and processing performance, the role of speech in working memory tasks, and the effect of cognitive load. en
dc.format.extent 75 [+1]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Ennustaako kognitiivisen kuorman mittari fysiologisia vasteita ja suoriutumista työmuistitehtävässä? - fi
dc.title Does a cognitive load metric predict behavioural and physiological responses in a working memory task? - en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword working memory en
dc.subject.keyword working memory span en
dc.subject.keyword executive function en
dc.subject.keyword cognitive load en
dc.subject.keyword event-related potentials en
dc.subject.keyword P300 en
dc.subject.keyword late positive components en
dc.subject.keyword dual tasks en
dc.subject.keyword työmuisti fi
dc.subject.keyword työmuistisilta fi
dc.subject.keyword toiminnanohjaus fi
dc.subject.keyword kognitiivinen kuorma fi
dc.subject.keyword herätevaste fi
dc.subject.keyword P300 fi
dc.subject.keyword hitaat positiiviset komponentit fi
dc.subject.keyword kaksoistehtävä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131432
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05366
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 39553
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse