Sähköaseman ensiöpuolen suunnittelussa käytettävien laskentamenetelmien kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eskola, Jorma
dc.contributor.author Hirvonen, Rauno
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:53:41Z
dc.date.available 2012-03-12T06:53:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3198
dc.description.abstract Tässä työssä on tutkittu sähköaseman ensiöpuolen suunnitteluun liittyviä laskelmia, joista keskeisimmän osan muodostavat materiaalien ja laitteiden sekä niiden tukirakenteiden mitoituslaskelmat. Näiden laskelmien avulla pyritään varmistumaan siitä, että sähköasema kestää riittävällä luotettavuudella ja taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen kaikki todennäköiset rasitukset, jotka siihen kohdistuvat rakennusvaiheen ja käytön aikana. Työn teoreettisen perustan muodostavat lähinnä aiheeseen liittyvät SFS:n ja IEC:n standardit sekä CIGR_E:n julkaisut. Käytännön näkökulma tulee puolestaan etupäässä ABB Oy Sähköasemat -yksiköstä ja heidän vuosikymmenten aikana hankkimastaan kokemuksesta sähköasemarakentamisessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Työ tuloksena on saatu kokonaisvaltainen kuva sähköaseman ensiöpuolen suunnitteluun liittyvistä tärkeimmistä laskelmista, niiden perusteista ja toteutustavoista. Työn käytännön sovelluksena on tehty Excel-ohjelma oikosulun mekaanisten ja termisten vaikutusten laskemiseksi. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää uusien laskentamenetelmien kehittämisessä sekä vanhojen parantamisessa tavoitteenaan suunnittelun tehostaminen ja laadun parantaminen. fi
dc.description.abstract This thesis examines calculations used for planning the primary side of a substation. The essential part of these calculations consists of dimensioning material, equipment and their supporting structures. The purpose of the calculations is to ensure that the substation withstands all possible stresses during the construction period and in normal usage remaining sufficient reliability and taking account the economical aspects. Theoretical basis of this thesis rests mostly on relevant SFS and IEC standards as well as CIGRÉ publications. The practical aspect on the other hand comes mainly from ABB Oy Substations and their many decades long experience from substation projects in Finland and abroad. This thesis gives a comprehensive picture of the most important calculations, their basis and implementation methods needed for planning the primary side of a substation. As a practical application an Excel-based program for calculating short-circuit effects is presented. The results of this thesis can be used for developing new calculation methods and improving the existing ones targeting enhanced design and improved quality in substation engineering.' en
dc.format.extent [9+] 69
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Sähköaseman ensiöpuolen suunnittelussa käytettävien laskentamenetelmien kehittäminen fi
dc.title Development of calculation methods for substation primary engineering en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword substation en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword calculation en
dc.subject.keyword short-circuit en
dc.subject.keyword sähköasema fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword laskelma fi
dc.subject.keyword oikosulku fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131429
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähköverkot ja suurjännitetekniikka fi
dc.programme.mcode S-18
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account