Toimistorakennusten sähkösuunnittelu LEED-ympäristöluokituksen kannalta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lytz, Benjam
dc.contributor.author Stenman, Marko
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:53:05Z
dc.date.available 2012-03-12T06:53:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3196
dc.description.abstract LEED-ympäristöluokitus (Leadership in Energy and Environmental Design) on uusi rakennusten luokitusjärjestelmä, joka ottaa rakennuksen ympäristöystävällisyyden huomioon usealla eri alalla. Luokitus painottaa energiatehokkuutta. Tämä diplomityö käsittelee luokituksen vaikutuksia sähkö- ja valaistussuunnitteluun. Valaistussuunnittelun osalta luokitus painottaa valosaasteen vähentämistä ja käyttäjäkohtaisia valaistuksensäätömahdollisuuksia. Työssä on esitelty käytännön vaikutuksia rakennuksien ulkovalaistukseen. Mittaus- ja varmennusjärjestelmä vaikuttaa sähkösuunniteluun. Järjestelmä vaatii rakennukseen tarkan sähkön alamittausjärjestelmän. Työn teoriaosassa esitellään myös Lintulahdenvuoren toimistorakennusta, joka on Pohjoismaiden ensimmäinen LEED-esisertifioitu rakennus. Rakennuksessa on käytetty uutta talotekniikkaa. Diplomityön käytännön osuus kattaa virtakiskojakelujärjestelmän ja sähkön alamittausjärjestelmän suunnittelun sekä vakiovalonsäätimellä toteutetun valaistusohjauksen toiminnan tutkimisen. Työssä myös tutkittiin Pöyry Building Services Oy:n sähkösuunnittelijoiden LEED-luokituksen tuntemista ja sen vaikutuksia suunnitteluun. Diplomityössä tutkittiin Lintulahdenvuoren toimistorakennuksen yksittäisen toimistohuoneen valaistuksen ohjausta sekä käyttäjien yleistä tyytyväisyyttä automaattisesti ohjattuun valaistukseen. Tyytyväisyyden tutkiminen toteutettiin kyselyllä. Diplomityötä varten haastateltiin myös Skanska Oy:n Lintulahdenvuoren sähköisestä talotekniikasta vastannutta projektipäällikköä. Uudet valaistusratkaisut sekä sähkön alamittausjärjestelmät tulevat tulevaisuudessa alentamaan energiankulutusta. Näitä ratkaisuja tulisikin suosia nyt ja tulevaisuudessa. fi
dc.description.abstract LEED rating system (Leadership in Energy and Environmental Design) is a new rating system for buildings which takes environmental matters into account. Rating system emphasizes energy efficiency. This master's thesis studies its effects on electrical planning and lighting design. Lighting design should take into account the management of light pollution reduction. It should also provide individual lighting controls for almost all users. This study presents practical effects on outdoor lighting. Measurement and verification system also affects electrical design. System requires electronic metering network for tenant submetering. Theory section covers new electrical solutions in Lintulahdenvuori office building, which is the first Nordic LEED presertified building. Master's thesis explorative part studies busbar based distribution of electricity and there is planned tenant submetering system. There is also studied constant illuminance based lighting controlling system. This work also studies how well Pöyry Building Services Oy's planners know LEED rating system and its effects on planning. The lighting solution in one of Lintulahdenvuori office building's office room was studied and workers overall satisfaction in automatically controlled lighting system. Overall satisfaction was studied by an inquiry. The electrical building services project manager from Skanska Oy was also interviewed. These new lighting solutions and electrical submetering systems are the key in lovering energy consumption and these should be used now and in the future. en
dc.format.extent 59
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Toimistorakennusten sähkösuunnittelu LEED-ympäristöluokituksen kannalta fi
dc.title Electrical planning of office buildings according to LEED rating system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword LEED en
dc.subject.keyword ASHRAE en
dc.subject.keyword USGBC en
dc.subject.keyword energy savings en
dc.subject.keyword LEED fi
dc.subject.keyword ASHRAE fi
dc.subject.keyword USGBC fi
dc.subject.keyword energian säästö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131427
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account