Healing and modular healthcare facilities (HeMoHes)

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Peltokorpi, Antti
dc.contributor.author Salonen, Heidi
dc.contributor.author Seppänen, Olli
dc.contributor.author Lillrank, Paul
dc.contributor.author Kyrö, Riikka
dc.contributor.author Lavikka, Rita
dc.contributor.author Alapieti, Tuomas
dc.contributor.author Malmström, Tomi
dc.contributor.author Silander, Katariina
dc.contributor.author Särkilahti, Anna
dc.contributor.author Ven, Robert
dc.contributor.author Siro, Kristian
dc.contributor.author Narko, Juhani
dc.contributor.author Luoma-Halkola, Lauri
dc.contributor.author Aalto, Leena
dc.contributor.author Lahtinen, Marjaana
dc.contributor.author Sirola, Pia
dc.contributor.author Ruohomäki, Virpi
dc.contributor.author Reijula, Kari
dc.date.accessioned 2018-06-18T09:21:36Z
dc.date.available 2018-06-18T09:21:36Z
dc.date.issued 2018-05-24
dc.identifier.citation Peltokorpi , A , Salonen , H , Seppänen , O , Lillrank , P , Kyrö , R , Lavikka , R , Alapieti , T , Malmström , T , Silander , K , Särkilahti , A , Ven , R , Siro , K , Narko , J , Luoma-Halkola , L , Aalto , L , Lahtinen , M , Sirola , P , Ruohomäki , V & Reijula , K 2018 , Healing and modular healthcare facilities (HeMoHes) . Aalto University , Picaset Oy . en
dc.identifier.other PURE UUID: dbfa6de4-5b20-477d-b612-36bbdf76b776
dc.identifier.other PURE ITEMURL: https://research.aalto.fi/en/publications/healing-and-modular-healthcare-facilities-hemohes(dbfa6de4-5b20-477d-b612-36bbdf76b776).html
dc.identifier.other PURE LINK: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018060825578
dc.identifier.other PURE FILEURL: https://research.aalto.fi/files/21853909/Aaltoyliopisto_Hemohesraportti_forwebviewing.pdf
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/31955
dc.description.abstract Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. Hoitoympäristöjen ja tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei ole riittävästi huomioitu henkilöstön näkemyksiä eikä joustoa näiden palveluita keskittävien ja hajauttavien tekijöiden välillä. Keskeinen ongelma ovat vanhanaikaiset ja joustamattomat tilaratkaisut. Investoinnit ovat monimutkaisia, kalliita, aikaa vieviä ja paikallisilla voimilla suunniteltuja ja rakennettuja vaikka terveydenhuolto pohjimmiltaan on samanlaista globaalisti. Projektin lähtökohtana oli selvittää moduuliratkaisujen mahdollisuuksia terveydenhuollon palveluiden paikkariippumattomampaan ja joustavampaan tuottamiseen. Modulaarisuuden avulla tilainvestoinnit voidaan osittaa kokonaisuuksiin, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa niihin erikoistuneet kansainväliset toimijat ja toimijaverkostot. Hankkeessa tunnistettiin useita eri malleja modulaarisuuden hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilainvestoinneissa. Keskeistä on ensin tunnistaa ja määrittää hankkeen ja tilojen keskeiset tavoitteet, joihin innovatiivisilla suunnittelu- ja toteutusratkaisuilla pyritään. Tämän jälkeen voidaan päättää valittua tavoitetta edistävä modulaarisuutta hyödyntävä ratkaisutyyppi ja sitä tukevat menetelmät ja prosessit. Tutkimuksen mukaan modulaarisuudella voidaan tähdätä moniin eri tavoitteisiin, kuten tilojen muuntojoustavuuteen ja päivitettävyyteen, nopeaan aikatauluun, hyvään käytettävyyteen tai korkeaan rakentamisen laatuun. Näistä tavoitteista mm. sairaalahankkeissa keskeinen muuntojoustavuus ja nopea aikataulu jakautuvat edelleen tarkempiin tavoitteisiin, joihin tulee soveltaa erityyppisiä modulaarisia ratkaisuja. fin
dc.description.abstract The delivery of health services is moving from profession- and provider-centric systems towards supporting health in individuals’ everyday situations through mobile and virtual solutions and healing environments. At the same time, the most complex services will be provided in even more centralized service networks: during the next 10 years, only in the Nordic countries 30-35 billion euros will be invested in hospital facilities. These simultaneous trends challenge health service providers to balance between investments in facility-based service provision and new remote and decentralized service models. This research creates new knowledge about modular facility solutions in health care and their potential to contribute to flexible service location, healing environment, effective and efficient care and affordable investments in healthcare. The project answers to two questions: 1) What are the new modular solutions in healthcare that in the future will enable a flexible balance between centralized facility-based and decentralized delivery models?, 2) How can the window of opportunity in the global healthcare facility investment boom and consumer markets be utilized by Finnish companies to develop flexible new generation solutions for international markets? The research is based on the concrete objective that by modular solutions the customer-perceived value of services can be improved, and operational costs and investment costs can be decreased compared to current practices. The benefits of the research for patients and healthcare organizations include more effective care, healing and usable work environments, flexible space solutions with support of digital solutions, more affordable investments, and improved cost-effectiveness of services. For companies the benefits include new design practices and tools, more competitive production strategies, and new business ecosystems to commercialize modular solutions. en
dc.format.extent 40
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.rights openAccess en
dc.subject.other 212 Civil and construction engineering en
dc.title Healing and modular healthcare facilities (HeMoHes) en
dc.type Commissioned report fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management
dc.contributor.department Työterveyslaitos
dc.contributor.department University of Helsinki
dc.subject.keyword Modulaarisuus
dc.subject.keyword Terveydenhuolto
dc.subject.keyword Tilat
dc.subject.keyword Prosessi
dc.subject.keyword Moduuli
dc.subject.keyword Sairaalarakentaminen
dc.subject.keyword 212 Civil and construction engineering
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201806183373
dc.type.version publishedVersion


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account