IT improvement project in a research organization

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vehtari, Aki
dc.contributor.author Merinen, Jukka
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:50:59Z
dc.date.available 2012-03-12T06:50:59Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3188
dc.description.abstract Organisaatioiden käyttämä informaatioteknologia (IT) on työntekijöiden tuottavuuden kannalta kriittinen tekijä erityisesti tutkimustyössä, joka on hyvin riippuvainen IT -infrastruktuurin toimivuudesta. Tämä diplomityö kuvaa IT -kehitysprojektin, joka toteutettiin Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitoksella Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimus-menetelmää, joka yhdistää tutkimuksen ja organisaation kehityksen käytännön ongelmatilanteessa. Tutkimuksen alussa IT -ympäristön ongelma-alueet kartoitettiin kyselyllä ja käyttäjähaastatteluilla. Organisaatiossa ilmeni useita kehitysalueita, ja toteutettavat parannustoimenpiteet priorisoitiin käyttäjien tarpeiden perusteella. Tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi vain tärkeimmät parannustoimenpiteet valittiin toteutettavaksi tässä tutkimuksissa. Tärkeimmät toteutetut toimenpiteet tutkimuksen aikana olivat IT -palveluportfolion luominen, Linux-työasemien päivittäminen ja lähiverkon rakenteen uudistaminen. Linux-työasemien päivittämiseen kuului sopivan Linux-jakelun sekä konfiguraationhallintatyökalun valitseminen. Muita toteutettuja toimenpiteitä olivat sähköpostipalvelun siirtäminen yliopiston keskitetylle IT -organisaatiolle sekä tulostimien ja skannereiden luotettavuuden parantaminen. Toimenpiteiden vaikutusta arvioitiin toisessa kyselyssä, joka osoitti käyttäjien tyytyväisyyden parantuneen tilastollisesti merkittävästi Linux-työasemien, sähköpostipalveluiden ja IT -tuen vasteaikojen osalta. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin sekä tilastollisen päättelyn että toimintatutkimuksen kriteereiden perusteella. Työssä pohditaan myös tulosten siirrettävyyttä muihin samankaltaisiin lähtötilanteisiin. fi
dc.description.abstract An IT -environment of an organization is a critical element for the productivity of the employees, especially in research work which is very dependent on IT -infrastructure. This Master's Thesis presents an IT improvement project that was carried out at the Department of Biomedical Engineering and Computational Science (BECS) at Aalto University School of Science and Technology. The project was carried out using Action Research -methodology, that combines the goals of conducting scientific research and improving subjects in a practical situation. The improvement areas were investigated using a survey and user interviews. Several development areas were identified and improvement actions to solve the problems were prioritized according to the user needs. Major improvements implemented during the project include an IT service portfolio for managing the IT services, upgrading the Linux-workstations and renewing the structure of the network. Upgrading the Linux-workstations also included selecting a suitable Linux distribution and a tool for centralized configuration management. Other improvement actions include migrating the email service to a centralized system and improving printer and scanner reliability. The results of the actions were evaluated in a follow-up survey, which showed statistically significant increases in user satisfaction for Linux-workstations, email services and response times for IT -support. The validity of the research is analyzed according to both statistical and Action Research criteria. Also the transferability of the results to other similar situations is discussed. en
dc.format.extent 87
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.publisher Aalto University en
dc.title IT improvement project in a research organization en
dc.title Tietotekniikan kehitysprojekti eräässä tutkimusorganisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword toimintatutkimus fi
dc.subject.keyword IT-tuki fi
dc.subject.keyword IT-palvelut fi
dc.subject.keyword palvelun laadun arvionti fi
dc.subject.keyword käyttäjätuki fi
dc.subject.keyword SERVQUAL fi
dc.subject.keyword ITIL fi
dc.subject.keyword action research en
dc.subject.keyword IT-support en
dc.subject.keyword IT services en
dc.subject.keyword service assessment en
dc.subject.keyword user support en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201203131419
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietojenkäsittelyoppi fi
dc.programme.mcode T-76
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Männistö, Tomi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account